Exempel ur föreningsarkivet: Sångsällskapet Harmoni

  • 19 juli, 2017

  • Kulturarv och samhälle

Sångsällskapet Harmoni i Trollhättan bildades 1928. En ännu år 2017 mycket aktiv manskör med bred repertoar, och med sitt arkiv bevarat i Trollhättans Föreningsarkiv på Innovatum.

Sångsällskapet Harmoni i Trollhättans Föreningsarkiv

I Trollhättan har musikföreningar liksom övriga föreningar en tydlig koppling till stadens framgångsrika industrier. I och med den stora inflyttning av arbetskraft under decennierna till stadens framgångsrika industrier som bland annat GKN (tidigare Volvo Flygmotor), NOHAB och Saab har nya föreningar bildats, och befintliga föreningar haft ett ständigt inflöde av nya potentiella medlemmar. Genom eldsjälar i styrelser och bland övriga föreningsmedlemmar har man sedan kunnat fortsatta ett engagemang och en aktiv verksamhet i föreningarna.

Sångsällskapet Harmoni grundades redan 1928, och dess arkiv hos Trollhättans Föreningsarkiv visar inte bara på en manskörs verksamhet, men också mycket på tiden som kören verkat i.

Utöver konsertprogram, listor på sångnummer och medlemsregister, finner man också i arkivet en diger korrespondens. Resorna runtomkring världen har varit många för denna kör, så också besöken i Trollhättan från körer runtomkring i världen. Sångsällskapet Harmonis arkiv är öppet för forskning för de som önskar ta del av historien om en detta år närmare 90 år gammal kör.

Ur arkivet – körens sångprogram för våren 1983

1983 firar Sångsällskapet Harmoni sitt 55 års jubileum. Detta år framträder manskören under våren bland annat på Kulturfestivalen i Älvhögsborg i Trollhättan, i Mariestad och i Trollhättan på Sveriges nationaldag vilket nedanstående exempel ur arkivet visar.

foreningsarkivet-harmoni-varprogram1983

Ur arkivet – korrespondens med sångaren Bertil Boo

Sångsällskapet Harmoni har haft utbyte med många körer och artister genom åren. Här nedan i ett exempel ur arkivet från 1952 finner man korrespondens med svenske sångaren Bertil Boo, rörande ett möjligt gemensamt uppträdande.

foreningsarkivet-harmoni-korrespondens3

Ur arkivet – tackbrev från kör i Norge i juni 1945

Som många föreningar runt om i Sverige var också Sångsällskapet Harmoni i Trollhättan aktivt under andra världskriget med hjälp till föreningar i Norge. Bevarad korrespondens visar till exempel på skickande av paket med förnödenheter med post till körkollegor i bland annat Halden.

Här nedan ett brev från Haldens Sangforening mottaget i juni 1945, ur bevarad korrespondens i Sångsällskapet Harmonis arkiv i Trollhättans Föreningsarkiv.

foreningsarkivet-harmoni-korrespondens

Trollhättans föreningsarkiv

Vill du veta mer om hur din förening i Trollhättan kan bevara sin historia? Veta mer om Sångsällskapet Harmoni, eller om någon annan förening som har sitt arkiv hos Trollhättans Föreningsarkiv? Ta kontakt med oss!