FAM – att skapa och testa verktyg samt metoder för att hindra skolavhopp

  • 28 juni, 2019

  • FAM

  • Science Center

Allt fler ungdomar väljer att hoppa av sin utbildning och inte fullfölja sina studier. Under de kommande tre åren skall Innovatum och INSPIRIA med samarbetspartners i Fyrbodal och Østfold försöka ta reda på varför och utifrån detta utveckla metoder och verktyg som kan förebygga skolavhopp och frånvaro. Interregprojektet kallas FAM: få alle med.

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB
FAM-bild-1600x900

Det är ett stort samhällsproblem att ungdomar hoppar av sin utbildning och inte fullföljer sina studier. Innovatum och INSPIRIA skall tillsammans med samarbetspartners i Fyrbodal och Østfold försöka kartlägga varför. Utifrån detta skall det utvecklas metoder och verktyg som syftar till att förebygga skolavhopp och frånvaro, och som kan bidra till att företag i området förses med den kompetens de har behov av i framtiden.

Projektet önskar också öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden för unga vuxna. Vi vill skapa och utveckla ett utbud på science centers gentemot elever och skolor som blir ett komplement till ämneskunskaper och formellt lärande. Fokus ligger på tankesätt (21st century skills, growth mindset) och förståelse för att personliga färdigheter är viktiga verktyg för ett gott arbetsliv.