Feriearbete på kulturarvsplatser

  • 3 maj, 2014

  • Kompetensväxling

Röd stuga

Kompetensväxling är något som sker i mötet mellan människor med olika kompetenser och erfarenhet, som när unga lär av äldre och äldre lär av unga.

För att gynna kompetensväxling på ideellt drivna kulturarvsplatser är feriearbete en resurs som kan bidra till att er förening genom annan kunskap än den som ni som förening har idag.

Mer om Kompetensväxling ›

Vad är viktigt att tänka på om man vill ansöka om feriearbetare?

I vår kommun så har AME, Kompetens- och arbetslivsförvaltningen hand om feriepraktikanter. Arbetsgivaren (förvaltningen/organisationen/föreningen) får själva lägga in antal platser och andra önskemål i en databas. I januari kan de börja lägga in platser och i februari kan ungdomarna börja ansöka. Vad som är bra att tänka på när man lägger in sina önskemål är att vara noga med den person man skriver in som kontaktperson också är på plats när ungdomarna kommer. Att rätt kontaktuppgifter är ifyllda så att vi kan få tag i någon om vi har frågor. Samt att man fyller i så mycket som möjligt vad gäller arbetstid och arbetsuppgifter.

Vi har sett att det är viktigt att kunna matcha feriearbetare med respektive kulturarvsplats, hur löser ni detta i er kommun?

Ungdomarnas önskemål och beskrivning av sig själva i ansökan spelar stol roll. Vi har också tagit referenser på många ungdomar och allt det har vi sedan vägt samman och gjort en prioriteringslista. Därefter sköter datasystemet själva matchningen.

I arbetet med att låta feriearbetare arbeta hos föreningar, är det något särskilt som är viktigt att tänka på (jämfört med att låta feriearbetare arbeta i de kommunala verksamheterna)?

Då de flesta föreningar inte är vana vid att vara arbetsgivare måste vi vara noga med att kolla upp att alla lagar följs. Det är t.ex arbetstider (8 timmar förlagda mellan 6-18) att arbetsmiljön är ok, att det finns arbetsuppgifter, att det finns en handledare/arbetsledare på plats (ungdomen får inte jobba ensam längre stunder och ersätter inte någon ordinarie personal).

Om man som förening inte känner att det funkar när ferieperioden är igång, vad gör man?

Vi uppmanar alla handledare/kontaktpersoner att omedelbart ta kontakt med oss som jobbar med feriepraktik om något inte fungerar på platsen. Så kan vi komma ut och försöka reda ut och hjälpa till. Fungerar det inte p.g.a att ungdomen inte fullgör sitt uppdra avbryts feriepraktiken direkt.