Ferieverksamhet på Råbäcks Mekaniska stenhuggeri

  • 13 juni, 2012

  • Kompetensväxling

Skylt från Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri

Kompetensväxling är något som sker i mötet mellan människor med olika kompetenser och erfarenhet, som när unga lär av äldre och äldre lär av unga.

För att gynna kompetensväxling på ideellt drivna kulturarvsplatser är feriearbete en resurs som kan bidra till att er förening genom annan kunskap än den som ni som förening har idag.

Mer om Kompetensväxling ›

Vi pratade med Maja Göransson på Råbäcks Mekaniska Verkstad för att ta reda på hur deras sommarverksamhet fungerar.

Berätta om hur det kom sig att du drog igång ferieverksamheten på Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri?

Jag drog ingång verksamheten med ferieungdomar i Råbäck under 2009. Syftet var då att ytterligare tillgängliggöra stenhuggeriet för allmänheten, få in ungdomar i verksamheten och skapa utveckling. Personligen så hade jag redan anknytning till platsen då jag växt upp i trakten och spenderat de flesta somrar på Kinnekulle. Arbetet den sommaren var inte bara lätt men jag tyckte att det gick över förväntan och projektet har sedan dess utvecklats och har bland annat lett till att stenhuggeriet har hållit sommaröppet de senaste fyra åren. Under denna tid har jag varit mer eller mindre involverad.

Under 2012 var jag anställd som ung projektledare inom projektet Kompetensväxling och då drev jag flera roliga projekt kring hamnen och arrangerade bl a en qr-vandring till det närliggande kalkbruket och anordnade en ”chill och grillkväll” med musik och aktiviteter i stenhuggeriet.

Vilket är ditt bästa tips till någon annan förening som vill utveckla denna typ av verksamhet?

Ett tips jag kan ge till föreningar som vill gärna vill göra något liknande är att våga lämna över mer ansvar till ungdomarna själva. Vidare är det viktigt att vara öppna för att testa nya idéer och att man ser till att det finns en god relation mellan de olika involverade, speciellt mellan föreningen och ungdomarna på plats så att man kan lära av varandra.