Flaskorgel – musik eller fysik?

  • 19 december, 2016

  • Science Center

  • Skola

Under hösten har Linnea Larsson gjort sitt gymnasiearbete på Innovatum. Linnea går sista året på naturvetenskaplig linje och med en egenbyggd flaskorgel har hon bland annat undersökt hur besökare tar till sig budskap och information.

– Jag ville visa hur något teoretiskt kan läras ut på ett praktiskt sätt och eftersom jag är musikintresserad kom jag på idén med flaskorgeln, säger Linnea Larsson.

På ett enkelt sätt förklara fysiken

Själva flaskorgeln består av åtta flaskor som är fyllda med olika mängd vatten. Genom att antingen blåsa i, eller med en pinne slå på flaskan går det att få fram ljud i olika toner. Linnea Larsson har gjort utförliga instruktioner om vad det är som händer och vad skillnaden är mellan att blåsa i eller slå på flaskan med en pinne. Blåser du i den är det luften som vibrerar medan om du slår på den uppkommer ljudet genom att flaskan vibrerar. Därför blir det en ljus ton om du blåser i en full flaska medan du får en dovare ton om du slår på den.

linnea-larsson

Linnea Larsson går sista året på naturvetenskaplig linje och har gjort sitt gymnasiearbete på Innovatum.

Öka intresse

– Vi hör så ofta idag om hur svårt det är att få barn intresserade av naturvetenskap. På det här sättet har jag tagit akustik och musik och på ett enkelt sätt förklarat fysiken bakom det hela, förhoppningsvis kan det bidra till ett större intresse, säger Linnea.

Linnea har gjort instruktioner där hon beskriver vad det är som händer. I sitt arbete vill Linnea undersöka om det är någon skillnad på skriftliga instruktioner eller instruktioner på film. Därför har stationen under de första veckorna enbart haft en skriftlig instruktion medan det efter halva tiden har funnits en film kopplat till stationen.

Efter jul kommer Linnea att sammanställa svaren och analysera resultatet i en rapport för skolan. Lycka till önskar vi från Innovatum.

linnea-och-flaskorgeln

– Vi hör så ofta idag om hur svårt det är att få barn intresserade av naturvetenskap. På det här sättet har jag tagit akustik och musik och på ett enkelt sätt förklarat fysiken bakom det hela, förhoppningsvis kan det bidra till ett större intresse, säger Linnea.

Med hjälp av en film har Linnea Larsson beskrivit fenomenet med ljudvågor. Filmen har fungerat som instruktion till den station som Linnea har tagit fram i sitt gymnasiearbete.

moa-och-saga-vid-flaskorgeln

Moa och Saga i 2A på Rånnums skola testar Linneas flaskorgel.

Vill du veta mer om gymnasiearbete?