Fler historiska flygmotorbilder från GKN Aerospace flyttar in digitalt på Innovatums bildarkiv på webben

  • 24 mars, 2020

  • Kulturarv och samhälle

Dags för ytterligare digitaliserade bilder kring Trollhättans berömda flygmotorindustri. Som känt förvaltas GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv från arkivet på Innovatum i Trollhättan. Nu finns ett femtontal ytterligare bilder i bildarkivet på webben ur denna samling – utvalda för att ytterligare exemplifiera kring verksamhetens långa historia och utveckling.

Fokus på bland annat området och byggnaderna

I denna urvalsomgång av ett femtontal bilder ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska samling har fokus funnits på byggnader och området i stort kring flygmotorindustrin i Trollhättan. I Innovatums bildarkiv får därför nu intresserade möjlighet att bland annat ta del av en återblick på byggnader med tidstypiska personalparkeringar från 1960- och 1970-tal under ”Volvo Flygmotor”-tiden, av logotyper med stor igenkänningsfaktor för både teknikintresserade och Trollhättebor i allmänhet, och bilder från uppförseln av byggnader inom verksamheten. Här finns också bilder från 1950-talets interna flyttar, såsom till det nya kontoret, och bilder på nyrenoverad personalrestaurang från 1990-talet.

Urvalet av bilder sker i samarbete mellan arkivet och Flygmotorveteraner, samt med GKN Aerospace Sweden AB.

Mer information om arkivets arbete med de historiska bilderna

Tidigare publicerad webbartikel kring arkivet på Innovatums arbete med GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bilder finner du på länken här nedanför.

Här nedan finns också länken till bildarkivet, för att ta del av de nämnda historiska bilderna där.

Se de nya digitaliserade bilderna ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv på Innovatums bildarkiv på webben här. ›Läs mer om arkivets arbete med GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv här. ›
Inflyttning till nya kontoret i februari 1956 på Flygmotor. Ur GKN Aerospace Sweden ABs historiska bildarkiv

Bilden ovan: Inflyttning till nya kontoret på Flygmotor i Trollhättan i februari 1956. Ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv. Bildkälla: Innovatums bildarkiv. En av de nyligen digitaliserade och tillagda bilderna till bildarkivet på webben.