Flexcellen börjar ta form!

  • 26 januari, 2018

  • Produktionstekniskt centrum

  • Projektarena

I Miljö:FIA projektet (Miljö för Innovativ och Flexibel Automation) pågår just nu uppbyggnaden av ”Flexcellen”, som är en av demonstratorerna i projektet. Cellen ska demonstrera ett koncept för hur flexibel och snabbt omställbar industriautomation kan byggas upp. Man använder begreppet ”Plug and Produce”.

Fredrik Danielsson vid Högskolan Väst:

” Vår vision för flexibla automationslösningar är en omställningstid räknad i minuter jämfört med dagens typbundna lösningar där vi räknar dagar, veckor eller till och med månader för motsvarande omställning.”

Fredrik Danielsson_Miljo_FIA

Fredrik Danielsson är forskningsledare för Produktionssystem vid Högskolan Väst och även projektledare för Miljö-FIA projektet

Målet med Miljö-FIA projektet

Fredrik fortsätter;

” Egentligen är det smarta automationsmiljöer vi vill åstadkomma med projektet.”

  • Det handlar dels om att göra automationslösningar flexibla och snabbt omställbara till ny eller förändrad produktion.
  • Vi arbetar också med säkerhetslösningarna för samverkan mellan människor och maskiner, exempelvis den mellan operatörer och robotar.
  • Projektet har även arbetspaket avseende arbetsmiljö, exempelvis för lösningar inom ergonomi och för utvecklade gränssnitt mellan människa och maskin. I detta är ”Lika villkor” för all personal vår målsättning.

Vad ska finnas i Flexcellen?

En standardiserat modulbaserad uppbyggnad blir ett kännetecken för cellen. För en utomstående kommer cellen att se ut ungefär som en vanlig automationscell och den byggs upp med komponenter av industristandard.

Vi ser processmoduler för olika typer av tillverkningsprocesser, exempelvis gradning, polering och märkning. Där finns även teknik för automatiserad kontroll inom mätning och inspektion. Koncept för trådlös kommunikation, sensorer och säkerhetslösningar av olika slag är exempel på processteknologier i cellen.

Inte lika synlig men kanske den största utmaningen är den systemmässiga uppbyggnaden av cellen. Vi talar om systemarkitekturen och om hur de systemtekniska lösningarna ska byggas upp.

Miljö_FIA_Automationscell

” Även arbetssätten behöver förändras. I vår smarta automation behövs större  insatser i planerings- och beredningsfasen. Däremot kommer arbetet med applikationsunik kodning och programmering, exempelvis inom robot och PLC, att minska”  avslutar Fredrik.

Anders_Appelgren_IMG_1259

Anders Appelgren arbetar som forskningsingenjör vid Högskolan Väst men har även rollen som samordningsansvarig vid byggnationsarbetet. Här i full färd med att montera den första hårdvaran i cellen.

Tidplanen:

Just nu pågår installation av hårdvara nere i PTC-verkstaden. Inom ett par veckor påbörjas den elektriska installationen.

Installationsarbetet beräknas vara färdigt i slutet av mars. Därefter är cellen klar för att påbörja olika tester.

Någon regelrätt produktion ska ju inte ske i cellen utan det handlar om utvecklingsarbete av olika slag.

Inledningsvis handlar det om Miljö-FIA aktiviteter, men på sikt ska det finnas möjlighet att nyttja cellen till för andra ändamål; demonstrera koncept och lösningar för olika tillverkningsprocesser, för examensarbeten, för utbildning med mera.

Vill Du veta mera – kom och besök oss!

I slutet av mars bjuder vi in till ett kortare seminarium, där vi på plats vid cellen tittar på hårdvaran och berättar om de olika lösningarna vi tänkt för cellen.

Miljö-FIA – Våra finansiärer och partners!

Miljö:FIA projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Tillväxtverket. Högskolan Väst driver projektet i samverkan med Innovatum, GKN Aerospace och Swerea IVF, det vill säga huvudparterna vid Produktionstekniskt centrum.

För att knyta an till behovsägare till utvecklade Automationslösningar finns en referensgrupp bestående av ett 10-tal företag i regionen knuten till projektet.

EUlogo_v_RGB
Utskrift