Förändringsväggen Innovatums bidrag till de Globala målen

  • 14 september, 2016

  • Science Center

En interaktiv vägg med quiz som på ett lekfullt sätt sprider kunskap om de globala målen för hållbar utveckling hos besökande barn och vuxna. Det har Innovatum fått medel från Sida för att utveckla. Förändringsväggen blir en del i den nya utställningen Hållbarhet som öppnar på Innovatums science center till höstlovet.

– Att Sida vill bidra till förverkligandet av våra idéer, ser vi som hedrande och en fin bekräftelse på att vi ligger rätt i tiden med vårt utvecklingsarbete, säger Johan Bellman, utbildnings- och vetenskapkoordinator på Innovatum som ansvarar för den teoretiska grunden och frågorna till quizen.

17 globala mål

Leave no one behind”, som Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare uttryckte det, är ett ledord i Agenda 2030 och visar att alla är inkluderade. Alla ska med.

Agendan innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling som tillsammans utgör en helhet, där de olika aspekterna av hållbar utveckling integreras och där alla individer och alla länder kan bidra. Det handlar om att utrota fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet och förverkligande av de mänskliga rättigheterna. Det handlar också om att vi ska ta hand om våra naturresurser och hålla oss inom gränserna för vad vår planet tål.

Öka kännedomen kring målen

Samtliga statschefer i FN:s 193 medlemsländer har lovat att de ska bidra till att målen nås. För att alla i Sverige ska få kännedom om målen och engagera sig utlyste Sida medel för smarta, roliga, oväntade eller helt traditionella idéer på kommunikationsaktiviteter kring Agenda 2030 och de Globala målen.

Innovatums science center beviljades 135 000 kr för att utveckla förändringsväggen som just nu håller på att byggas och som kommer att finnas tillgänglig för besökarna att testa från och med höstlovet v. 44.

– Det är viktigt att vi på Innovatum tar ansvar och arbetar med hållbar utveckling. Inget kan vara viktigare, konstaterar Johan Bellman.

globala-malen-logo-och-ikoner

De Globala målen för hållbar utveckling.