Fortbildning i programmering för pedagoger i Trollhättan 2018–2019

  • 28 augusti, 2018

  • Science Center

  • Skola

Välkommen, pedagoger, till Innovatum Science Center för fortbildning inom programmering! Fortbildningen ger en introduktion till programmering och praktiska workshops.

För vem?

Du som arbetar i årskurserna F-3, 4-6, eller fritids inom Trollhättan stad.

Varför?

Den digitala världen omger oss och är en del av vår vardag som alla behöver ha förståelse för och kunna ta ställning till som samhällsmedborgare. Genom att utmana och uppmuntra elever i datalogiskt tänkande utvecklar vi dessutom kompetenser för att lösa problem.

Vad?

Under första tillfället får du en introduktion till ämnet programmering samt workshops i analog programmering och enklare robotar. Inga förkunskaper krävs. Andra tillfället innehåller övningar i blockprogrammering samt möjlighet att se olika material och verktyg som kan vara till hjälp i din undervisning.

Under senare delen av våren 2019 kommer det att erbjudas ytterligare ett tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan pedagoger i Trollhättan stad.

Fortbildningen i programmering hålls av pedagogerna på Innovatum Science Center och sker i grupper om 40-50 deltagare vid varje tillfälle.

Var?

På Innovatum Science Center  i Trollhättan.

När?

Torsdagar 9:00-11.30 eller 14.00-16.30. Ett tillfälle under höstterminen 2018 och ett tillfälle under vårterminen 2019.

Under perioden 28 augusti till och med 28 september kan rektor sköta anmälan till det första tillfället. Anmälan till vårens träffar gör rektor efter årsskiftet.

Hur anmäler man sig till fortbildningen?

Din rektor anmäler dig och meddelar dig vilket datum du kommer att delta i fortbildningen.

För effektiv hantering av anmälningarna till fortbildningen är det viktigt att rektor använder rätt anmälningsformulär nedan. Varje enskilt tillfälle (dag och tid) har som synes sitt eget anmälningsformulär. Antalet platser för varje enskilt tillfälle är begränsat.

Hantering av personuppgifter

De lämnade uppgifterna i samband med anmälan används och lagras för att upprätta en deltagarlista samt för att kunna sända en utvärdering och eventuellt digitalt material efter fortbildningen. Genom att klicka på ”Skicka” intill respektive fortbildningstillfälle nedan godkänner du detta förfarande och användningen av de lämnade uppgifterna för dessa ändamål.

Fortbildningstillfällen ÅK 4-6 – observera att anmälan görs av rektor.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Fortbildningstillfällen f-3 – observera att anmälan görs av rektor.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Fortbildningstillfällen Fritids: observera att anmälan görs av rektor.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Anmälan till detta tillfälle är nu stängt då tiden gått ut för anmälan.

Anmälan görs vid respektive fortbildningstillfälle ovan. Kontakt för övriga frågor: