Fureho kan spara miljoner inom rymdindustrin

  • 23 juni, 2020

  • Startup

  • Startup

Fureho

Teamet bakom Fureho: Fredrik Winberg, Prarthanaa Khokar och Nandan Khokar.

I rymden innebär varje uppskjutet kilo en kostnad på omkring 20 000 – 50 000 euro. Startupbolaget Fureho har utvecklat ett nytt lättviktigt och hållfast 3D-kompositmaterial som ersätter tunga metaller och ska spara mångmiljonbelopp inom rymdindustrin. Nu antas Fureho till rymdinkubatorn ESA-BIC vid Innovatum Startup i Trollhättan.

De närmsta åren förväntas kommersiella företag placera ut hundratals satelliter i rymden. Furehos material kan ersätta vissa metalldelar i satelliterna och minska vikten med upp till 50 kilo per kommunikationssatellit. Det skulle innebära en stor positiv miljöpåverkan och en kostnadsbesparing på cirka 1 – 2,3 miljoner euro per satellit.

– Användningsområdet inom rymdindustrin är brett och det finns stora vinster att göra. Inte enbart när det gäller viktbesparing. Materialet kan också ersätta metalldelar i elektroniksystem och därmed förhindra överhettning. Detta eftersom det leder bort den genererade värmen tredimensionellt, säger medgrundaren Prarthanaa Khokar.

Har testats inom motorsport och flygindustrin

Det tredimensionella kompositmaterialet tillverkas i form av måttanpassade paneler och block som är förstärkta med så kallade Noobed 3D Fabrics bestående av fibrer som kol, keramik och glas. Materialet har testats inom bland annat motorsport och flygindustrin.

– En utmaning inom flygindustrin är de temperaturväxlingarna som sker under en flygning. När metalldelar utsätts för stora temperaturskillnader på kort tid är risken stor att materialet vidgas, vilket kan medföra problem och risker. Vårt material minskar de riskerna. Dessutom har det hög motståndskraft mot delaminering, säger Prarthanaa.

Antagna till nationella rymdinkubatorn

Fureho som ingår i Borås INK, antas nu också till den nationella rymdinkubatorn ESA-BIC för att få stöd och pengar till att vidareutveckla produkten.

– Det känns otroligt spännande att landets ledande rymdexperter ser stora möjligheter med vårt material! Inträdet i ESA-BIC ökar våra möjligheter. Nästa steg för Fureho blir nu att vi ska jobba vidare med de termiska aspekterna av materialet, avslutar Prarthanaa.

ESA BIC Sweden startades 2016 på initiativ av Rymdstyrelsen och European Space Agency (ESA). Inkubatorn drivs av Innovatum Startup i Trollhättan, Arctic Business Incubator i Luleå och Uppsala Innovation Centre. Fureho kommer de närmsta åren att få stöd via Innovatum Startup i Trollhättan.

– Fureho består av ett väldigt starkt team med erfarenhet av att leverera effektiva kompositmaterial i andra branscher. De har en intressant teknik med potential att göra stor skillnad inom rymdindustrin, säger Sammie, affärscoach vid ESA-BIC:s filial på Innovatum Startup i Trollhättan.

KORTFAKTA FUREHO

Fureho AB grundades 2017 av Fredrik Winberg, Prarthanaa Khokar, och hennes far Nandan Khokar. Fureho har utvecklat ett nytt lättviktigt och hållfast kompositmaterial som ersätter tunga metaller. Materialet är tredimensionellt och tillverkas av kol, keramik och glas. Det har hittills testats inom bl.a. motorsport och flygindustrin. Nu satsar Fureho på att göra skillnad för rymdindustrin.

Läs mer om Fureho ›

OM ESA-BIC

För att söka till ESA BIC får företaget vara maximalt fem år och ha en affärsidé som nyttjar befintlig alternativt utvecklar ny teknik inom rymdindustrin, liksom bolag som använder sig av satellitdata. Antagna startups erhåller över en halv miljon kronor för produktutveckling. Dessutom affärsutveckling, nätverk och tillgång till många av ESAS IP-rättigheter inom rymdteknik, elektronik och säkerhet.

Läs mer om ESA-BIC ›Läs mer om Innovatum Startup ›

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

Fureho har utvecklat ett nytt lättviktigt och hållfast 3D-kompositmaterial som ersätter tunga metaller och ska spara mångmiljonbelopp inom rymdindustrin. Nu antas Fureho till rymdinkubatorn ESA-BIC vid Innovatum Startup i Trollhättan.