Fyllda av energi går vi in i 2020

  • 18 december, 2019

  • Projektarena

Linda och 103an

Linda Bohlin Trajkovski ser fram emot 2020. Flera spännande projekt är igång. Samtidigt flyttar större delen av verksamheten inom Innovatum Science Park in i en helt ny byggnad, ”103:an”, på Innovatumområdet.

En energifylld hopslagning och ett hav av möjligheter. Så kan några viktiga teman under året summeras. Linda Bohlin Trajkovski, chef för projektverksamheten vid Innovatum Science Park, berättar mer och blickar framåt mot 2020.

Hur har året varit?

– Det har varit händelserikt. Det mest påtagliga för oss som organisation är att vi har blivit dubbelt så många medarbetare vid projektverksamheten, i och med att Energikontor Väst blev en del av Innovatum från 1 januari 2019.

Vad betyder det?

– Att Västra Götalandsregionen bland annat har överlåtit åt oss att vara huvudman för regionens energikontor som finns ute i kommunerna. Men också att vi tagit över flera plattformar och projekt med sol, vind och biogas som energikällor. Det är något helt nytt att en Science Park tar det ansvaret och på andra håll i landet sneglar man nu på oss och ser oss som piloter, vilket känns jättespännande.

– Under året som gått har vi lagt mycket tid på att få det nya kontoret, som har sin bas i Göteborg, att bli en del av oss. Inför 2020 står vi nu rustade för en tydlig kraftsamling inom energiområdet och vi har redan flera intressanta projekt igång – bland annat S2C som fokuserar på energieffektivt byggande.

Vilka är fördelarna med att låta en Science Park vara ett nav för flera regionala energisatsningar?

– Vi har ju en särskild närhet till akademi och näringsliv och kan nu koppla ihop dessa med offentlig verksamhet och civilsamhället. Det öppnar för nya lösningar, större möjligheter att nå ut bredare och få bättre genomslag i det vi gör.

Innovatum Science Park har även fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att skapa utveckling och samverkan inom maritima näringar i regionen. Vad innebär det?

– Havet är en fantastisk resurs som till stora delar är outnyttjad. Här ska vi bidra genom att fånga upp och möta de behov som finns hos små och medelstora företag som jobbar med och inom marina livsmedel och marin bioteknik. Det handlar bland annat om att stötta startup-bolag som producerar ätbara livsmedel som alger och tång, och tar fram nya innovationer från havet.

– Vi är numera fysiskt på plats vid både Kristineberg center utanför Fiskebäckskil och Sotenäs symbioscenter i Kungshamn. Jag ser jättemycket fram emot att följa vårt arbete här och vilka resultat de nya samverkansformerna kommer att ge.

Det verkar hända en del inom vårt fokusområde hållbara transporter också?

– Det stämmer. Vi har samlat en rad viktiga aktörer inom automotive i vårt närområde, och ringat in att det finns ett gemensamt engagemang för att hitta kloka, hållbara mobilitetslösningar. Det är dock för tidigt att säga mer nu – men vi är förväntansfulla och ser att Trollhättans stad gärna vill ligga i framkant inom området.

Till sist, något annat spännande som händer under 2020?

– Efter tolv år i samma lokaler kommer vår administration, projektverksamhet och Innovatum Startup att flytta in i en helt ny byggnad här på Innovatumområdet. De nya ytorna skapar förutsättningar för ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. Samtidigt kommer våra besökare att möta oss mer som en helhet och inte lika uppdelade som vi är idag.

– Vi har förstås massor av andra intressanta projekt igång, exempelvis Framtidens fabrik och Tillverka i trä. Vi har även fått fortsatt förtroende att vidareutveckla Wargön Innovation tillsammans med Vänersborgs kommun. Men allt detta lär vi få anledning att återkomma till och berätta mer om framöver!

Läs mer om oss och våra projekt ›