Besök från Granada inom EU-projektet Christa

  • 1 mars, 2018

  • Kulturarv och samhälle

Västra Götaland har tillsammans med åtta andra europeiska regioner inlett ett samarbete kring hållbar natur- och kulturturism. I Västra Götaland ligger fokus på att utveckla besöksnäringen kring industrisamhällets kulturarv. I februari fick Sverige besök av samarbetspartnern Granada i Spanien som kom för att titta på olika turismsatsningar i Västra Götalandsregionen.

Besökarna från Granada arbetar inom turistnäringen och på deras resa fick de bland annat besöka Kinnekulle med omnejd, och de kulturhistoriska platser som finns där. Våra gäster var mycket förtjusta över all snö och det vackra landskapet runt omkring dem. De imponerades över de småskaliga besöksmålen och föreningarnas arbete i smått och stort. Ideellt arbete kopplat till turism är något helt främmande i Granada.

Trots kylan så blev det mycket fina och informativa besök både vid Råbäcks mekaniska stenhuggeri på Kinnekulle och vid Qvarnstensgruvan i Lugnås. Pia Åkeson vid Qvarnstensgruvan gav dem en mycket tydlig bild av småskalig turism och speciellt om föreningars förutsättningar. Vi kunde se många likheter i möjligheter och problembilder mellan länderna, men också helt olika utmaningar. En gemensam faktor som fanns i diskussionerna var Granadas och flera kommuner i Skaraborgs pågående processer om att bli geoparker.

Efter en heldag i området av Kinnekulle och Lugnås, fortsatte deras tredagars besök till Vänersborg och Göteborg för att träffa representanter från Västarvet och Turistrådet Västsverige. Mycket olika perspektiv i förhållande till besöksnäring i Sverige fick det garanterat med sig hem.

christa
christa