Utvecklar hållbar fiskodling på land

  • 24 januari, 2019

  • Projektarena

Sveriges kuster, hav och sjöar utgör fantastiska resurser och det finns potential att utveckla nya näringar kring havet för att möta framtida utmaningar. Just nu arbetar Innovatum bland annat med projektet BIODRAS som möjliggör hållbar fiskodling på land.

En av de största utmaningarna i vår tid är att öka produktionen av mat för att tillgodose behoven hos den växande världsbefolkningen, samtidigt som vi skyddar naturresurser och ekosystem.

Inom projektet BIODRAS utvecklas biofilter i den första svenska test- och demoanläggningen för landbaserad fiskodling i saltvatten. Målsättningen är att vattnet i fiskodlingen ska cirkulera i ett slutet system där dels alger, dels biofilter, renar vattnet från kväve och fosfor. På så sätt blir det inga utsläpp av näringsämnen som kan påverka havet negativt.

– Det finns efterfrågan på fisk som man vet är hållbart framställd och vår anläggning är bra för fisken också, säger Lillemor Lindberg, innovationsledare på Innovatum.

 

Friskare fisk

Hos företaget som bygger den landbaserade odlingen, Smögenlax Aquaculture, lever fiskarna i tankar där de kan röra sig mer naturligt än sådan fisk som odlas i stora kassar.

– Den får en vattenström som den står och jobbar i. Lax och regnbåge gillar strömmande vatten och får då lov att röra sig naturligt, vilket också ger ett bättre kött, säger Joel Oresten på Smögenlax Aquaculture.

 

Möjliggör svensk produktion

Konceptet kring den fiskodling Smögenlax bygger hoppas man på sikt kan sprida sig för att ta fram hållbart odlad fisk i större skala.

– En ambition är ju att vi ska kunna producera vår egen fisk i Sverige och inte behöva importera den mängd vi gör idag, säger Lillemor Lindberg.

Redan pågår förberedelserna för att skala upp försöksverksamheten till en betydligt större fiskodling.

– Jag vill se om det är möjligt. Ingen annan har gjort det förut, så det är uppenbarligen inte helt enkelt. Vi hade inte klarat det utan det här projektet, det är kärnan i vår affärsidé och det folk efterfrågar – framtidens mat, säger Joel Oresten.

BIODRAS – BIOFILTER I DESIGNADE VATTENBRUKSYSTEM (RAS)

RAS är ett ofta använt begrepp inom vattenbruket och är en förkortning för det engelska begreppet ”Recirculating Aquaculture System” d.v.s. ett recirkulerande slutet system för vattenbruk (RAS). Vattnet i fiskodlingen, dvs testanläggningen som vi vill bygga, kan renas med hjälp av bland annat biofilter. Lösta näringsämnen och utsöndringsprodukter från fisken som kvävehaltigt ammonium (NH4) omvandlas via nitrifikationsbakterier i ett syrerikt biofilter till nitrat.

Innovatums roll

Projektägare/projektledare

Projekttid
2017-01-15 – 2019-04-30

Budget
2 631 000 SEK

Finansiär
Jordbruksverket, Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Parter
Rena Hav AB
Swedish Algea factory
Göteborgs universitet
SLU
Smögenlax Aquaculture AB
Sotenäs Symbioscentrum
Innovatum