Hög puls på PTC när åttondeklassare lär sig om teknik

  • 25 oktober, 2018

  • Produktionstekniskt centrum

När åttondeklassarna från Silvertärnans skola i Vänersborg deltar i workshopen Möjligheternas värld är engagemanget stort. Och de är inte ensamma. Under fyra dagar, 23-26 oktober, kommer 700 elever som går i åttan att ha besökt Produktionstekniskt centrum (PTC) på Innovatum.

Det handlar om inspirerande dagar för att visa ungdomar hur intressant och kul det kan vara med teknik, och vilka möjligheter det finns att jobba inom området i framtiden.

Ungdomarna slussas runt till sex olika stationer i PTC:s rymliga lokaler. Vid varje station står gymnasieelever från olika tekniska program (alla certifierade via Teknikcollege) och visar och uppmuntrar. En av dem är Mattias Olsson som går andra året på Industritekniska programmet på Gullmarsgymnasiet i Lysekil.

Han låter några åttondeklassare styra en robot. Först ska den hämta vatten i en balja, sedan hälla upp det i en plastmugg.

- I verkligheten handlar det inte bara om att kunna styra roboten. Den måste programmeras också för att berätta vad den ska göra, förklarar Mattias Olsson för eleverna.

En annan teknikintresserad handledare är Alice Andersson som går tredje året på Teknikprogrammet på Gullmarsgymnasiet. På hennes station får besökarna testa att rita i CAD, det vill säga göra konstruktioner i datorn.

- Det är kul att få vara med och visa yngre elever vilka möjligheter som finns. Själv bestämde jag mig för att plugga teknik redan på mellanstadiet, för jag har alltid varit fascinerad av robotar. Och jag är jättenöjd med mitt val.

För åttondeklasserna runt om i Fyrbodals område är det värdefullt att få lämna klassrummet en stund och få se vad teknik kan innebära i praktiken. Det är något som läraren Charlotte Karlsson från Silvertärnan i Vänersborg betonar:

- Det här är en väldigt bra grej. Det är viktigt att mina elever får se och känna. Att komma ut i riktiga livet och se vad det finns för yrken, säger hon.

Bakom arrangemanget Möjligheternas värld står Teknikcollege Fyrbodal/ Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum, Högskolan Väst, IF Metall, Västra Götalandsregionen och Teknikföretagen.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvalitén på tekniskt inriktade utbildningar.

Läs mer om Möjligheternas värld

Möjligheternas värld

”Testa! Du är på rätt spår. Bra!” Mattias Olsson från Gullmarsgymnasiet visar elever från Silvertärnans skola i Vänersborg hur de styr en robot.

Möjligheternas värld

Totalt besöker 700 åttondeklassare Möjligheternas värld på Innovatum under fyra dagar.

Möjligheternas värld

Alice Andersson går tredje året på Teknikprogrammet på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Hon älskar teknik och är en av flera ambassadörer som inspirerar åttondeklassarna i PTC:s lokaler.

Möjligheternas värld

Vid en station får åttondeklassarna delta i en quiz med teknikrelaterade frågor som ”Vad är cirkulär ekonomi?” och ”Vad händer om man byter från 100 % nyproducerad kartong till 100 % återvunnen kartong?”.