Höstens utbildningar inom Prisma

  • 10 juli, 2020

  • Kulturarv och samhälle

Prisma Västra Götaland är en digital arena och mötesplats för vårt fantastiska industriella kulturarv och vår oöverträffade samhällsutveckling från 1850 fram till idag.  Inom samverkan delar museer, föreningar, intresseorganisationer och andra aktörer med sig av sin kunskap kring industrisamhällets dramatiska omvandling och tillsammans kan vi göra historien levande.

Inom samverkan erbjuds en rad utbildningar kostnadsfritt. Anmäl dig och din förening, eller kontakta oss för individuell rådgivning.

Digitala utbildningar

Prismavg.se
17 september och 3 december kl. 10-11

Prismavg.se är en samlingsplats för berättelser om industrisamhället och dess utveckling. Vi visar hemsidan och pratar om vad ni kan bidra med i form av berättelser från ert besöksmål och visar konkreta tips. Prismavg.se är en marknadsföringskanal men även ett verktyg ni kan använda er av i er verksamhet.

Anmäl dig här.

 

Prismas mobilguide
23 september och 17 november kl. 10-11

Vi presenterar mobilguiden och visar hur du kan använda den på just ditt besöksmål. Vi samtalar om de olika besöksmålens möjligheter och ger tips och idéer för att kunna skapa en egen guide.

Anmäl dig här.

 

Sociala medier
22 oktober kl. 10-11

Hur når vi våra besökare nu när vi inte kan träffa dem? Vi går igenom fördelar med digital marknadsföring och visar praktiska exempel på hur verksamheten kan flytta ut på nätet. De berättelser och de samlingar som finns hos arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar är mycket värdefulla. Sociala medier är väldigt användbart för att tillgängliggöra dessa samlingar.

Anmäl dig här.

 

Individuell kompetensutveckling

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningstillfällen för föreningar där till exempel hela styrelsen vill gå en utbildning eller om ni vill fokusera på ett speciellt ämne. Kontakta elin.sorensson@innovatum.se

 

Årlig samverkansdag för Prisma Västra Götaland
8 oktober, digitalt

Varmt välkommen till vår årliga samverkansdag för Prisma Västra Götaland.

Bakom samverkansdagen står Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhällets kulturarv. Under denna samverkansdag vill vi samla parterna i samverkan för att inspirera, engagera, uppmuntra till nya samarbeten och lyssna till vad parterna behöver för att utvecklas.

Vi kommer att erbjuda digitala föreläsningar och inspirationstalare, blandat med information.

Inbjudan med anmälan skickas ut i september.

 

Värdskapsutbildning

Turistrådet Västsverige har tagit fram en digital värdskapsutbildning som vänder sig till dig som arbetar inom besöksnäringen. Utbildningen har funnits sedan 2017, och syftet med den är att hjälpa alla som är verksamma inom besöksnäringen att med hjälp av fakta, filmer, övningar och självreflektion vässa det egna värdskapet ytterligare. Det är mötet med människor som skapar bestående intryck och påverkar hur vi väljer att prata om platsen med andra, rekommendera, stanna längre och återvända. Just därför är det viktigt att du som möter besökarna och är verksamhetens ansikte utåt regelbundet reflekterar över ditt värdskap och kanske få nya insikter.

Anmäl din organisation direkt till Turistrådet eller kontakta elin.sorensson@innovatum.se

Prisma ›

Fysiska utbildningar

Alla datum är preliminära och kurstillfällena kan komma att skjutas fram beroende på rådande restriktioner. Anmälan öppnar i september.

 

Hur du marknadsför ditt besöksmål på Facebook
14 oktober och 17 november

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att nå ut och marknadsföra ert besöksmål till en bred publik. De berättelser och de samlingar som finns hos arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar är mycket värdefulla. Sociala medier är väldigt användbart för att tillgängliggöra dessa samlingar.

Digitaliseringen i samhället ökar och det ger stora möjligheter för att nå ut med våra berättelser till en bred publik genom sociala medier. Med en aktiv Facebooksida för ert besöksmål kan ni få folk att prata om det ni gör och skapa och underhålla relationer med era besökare.

Denna utbildningsdag riktar sig främst till arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och andra ideella kulturarvsaktörer som vill arbeta mer med sociala medier och framförallt Facebook.

Under dagen går vi igenom från grunden vad Facebook är, hur vi kan använda det och varför det är ett bra sätt att nå ut till våra besökare.

 

Få hjälp med att presentera ditt besöksmål
4 november

Välkomna på en övningsdag där ni får möjlighet att lära er att presentera ert besöksmål till olika målgrupper. Under dagen kommer vi att praktiskt öva tillsammans, på hur du enkelt och kärnfullt hittar det unika och det som tydligt presenterar er plats – så besökare vill komma till just er!

Målet med dagen är att ni ska få hjälp med att ta fram en kort presentation som ni kan använda er av för att på ett professionellt sätt kunna sälja er verksamhet till turismaktörer i er närhet.

Kursen riktar sig till bland annat föreningar som vill få hjälp med att hitta bästa möjliga beskrivning av sin plats och upplevelse i ett möte med turismaktörer.

 

En dag om tidsresor
9 november, Göteborgs Stadsmuseum och 10 november, Borås Museum

Kulturkatalogen och Britt-Marie Borgström från Jamtli erbjuder två träffar för att inspirera till verksamhet där barn kan bli ”tidsresenärer” och uppleva hur det kan ha varit att leva förr.

Läs mer här.

 

Gör en enkel hemsida
13 november och 10 december

Välkomna till en utbildning i två delar där ni får möjlighet att skapa och arbeta med en hemsida till ert besöksmål. Kursen riktar sig bland annat till föreningar som behöver skapa eller göra om en hemsida.

Vid två tillfällen går vi igenom hur ni gör er egen hemsida. Vi går igenom allt från grunden och du får lära dig de viktigaste verktygen för att skapa och hantera din hemsida. Vi kommer under kursens gång att arbeta praktiskt och målet är att ni vid kursens slut ska ha en egen hemsida som ni själva kan sköta.

Vid det första tillfället går vi igenom grunderna i att skapa en hemsida. Under det andra tillfället lär vi oss att sköta om och uppdatera innehåll.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i utbildningen men det är en fördel om du har texter och bilder som du kan använda. Du behöver ha med dig en egen dator.

Prisma är en samverkansplattform mellan  Förvaltningen för kulturutveckling, Innovatum, de kulturhistoriska museerna i Borås, Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns hembygdsförbund,  Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbund, Västergötlands hembygdsförbund,Landsarkivet/Riksarkivet, Maritimt i Väst samt NAV.

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

Prisma Västra Götaland är en digital arena och mötesplats för vårt fantastiska industriella kulturarv och vår oöverträffade samhällsutveckling från 1850 fram till idag.  Inom samverkan delar museer, föreningar, intresseorganisationer och andra aktörer med sig av sin kunskap kring industrisamhällets dramatiska omvandling och tillsammans kan vi göra historien levande.

Inom samverkan erbjuds en rad utbildningar kostnadsfritt. Anmäl dig och din förening, eller kontakta oss för individuell rådgivning.