Innovatum ökar fokus på havets möjligheter

  • 6 mars, 2018

  • Projektarena

Hunnebo

De blå näringarna har framtiden för sig. Havet som resurs kan ge oss lösningar inom energi, livsmedel, material och hälsa. Innovatum engagerar sig nu för att skapa bättre förutsättningar för framtida maritim tillväxt och hållbar utveckling.

– Det finns två aspekter av vårt engagemang. Dels handlar det om hållbarhet, vi måste ta hand om havet på ett bättre sätt. Dels kan vi använda havet för att skapa energi, livsmedel och nya material. Det är intressant att  kombinera de båda aspekterna för affärer och samhällsnytta, säger Innovatums vd Martin Wänblom.

Efterfrågan på hållbara lösningar

Innovatum har sedan en längre tid engagerat sig i den maritima utveckling som bedrivs genom Sotenäs symbioscentrum i Kungshamn. Innovatums Lillemor Lindberg leder idag ett av projekten inom Aqua Symbios, BIODRAS, som utvecklar och testar biofilter i den första svenska test- och demoanläggningen för landbaserad fiskodling i saltvatten.

– Det finns efterfrågan på fisk som man vet är hållbart framställd och vår anläggning är bra för fisken också, säger hon.

Stor potential för utveckling

Framöver hoppas Innovatum kunna bidra ytterligare med sin kompetens inom projekt- och företagsutveckling med anknytning till havet.

– Det är det som är charmen och utmaningen att det handlar om ett område som inte är så utvecklat än. Fortfarande är det mest mikrobolag som jobbar med havsrelaterad verksamhet. Det behövs fler aktörer – och vi tror att vi kan hjälpa till att samordna och starta både projekt och nya företag som driver utveckling, säger Martin Wänblom.

Ökad samverkan för framtiden

Blå tillväxt och hållbar marin utveckling är fokusområden på såväl internationell som nationell och regional nivå. För att förverkliga de mål och visioner som finns arbetar Innovatum tillsammans med ett brett aktörsnätverk inom innovation, akademi, näringsliv, entreprenörskap och samhällsplanering för att etablera innovationsinitiativet SMART Ocean.

– Det är viktigt att knyta ihop hela kusten, skapa värdekedjor och nyttja alla förmågor som finns där. Vinnväxt-initiativet (SMART Ocean, se faktaruta) kan bli det som får branschen att ta flera steg framåt. Det finns en jättepotential i att samla ihop den, säger Martin Wänblom.

Om Smart Ocean

Innovationsinitiativet SMART Ocean ska knyta ihop forskning, innovation, entreprenörskap, samhällsplanering till en långsiktig hållbar tillväxt med fokus på Sustainable Marine Aquaculture & Renewable Technology, dvs vattenbruk och livsmedel samt marin energi och teknik.

Målsättningen är att SMART Ocean ska bli en nationell och internationell utvecklingsnod för forskning och innovation för hållbar blå tillväxt. Navet utgörs av Kristinebergs forskningsstation som utvecklas till Centrum för marin forskning och innovation inom ett redan etablerat samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Lysekils kommun. Men många andra aktörer, däribland Innovatum, ingår i initiativet.

Västra Götalandsregionens utvecklingsnämnd har valt att stödja SMART Ocean i ansökningsprocessen för Vinnovas Vinnväxt 2019 som ger finansiering till långsiktiga innovationsinitiativ.

Biodras

Saltvattensymbios. Med BIODRAS-filter renas vattnet i fiskodlingen så att det kan återanvändas. Näringen som genereras används i sin tur för odling av kiselalger – en produkt med många möjliga användningsområden.

Aquasymbios medl

Utvecklar hållbar fiskodling. Från vänster Petra Ralbring, Rena Hav AB, Claes Lundgren, Rena Hav AB, Lillemor Lindberg, Innovatum, Markus Langeland, SLU, Bengt Gunnarsson, Smögenlax Aquaculture AB, Kristina ”Snuttan” Sundell, SWEMARC, Göteborgs Universitet.

Läs mer om vattenrening med BIODRAS ›

På Aqua Symbios i Sotenäs kan företag och akademi inom fisk-, skaldjur- och algodling hyra in sig och hitta nya möjligheter till utveckling och samarbeten. Se gärna filmen som visar hur saltvattensymbios till exempel kan knyta ihop fiskodling och solceller.