Berättelser från SAAB – Innovatums arbete kring Trollhättans rika industrihistoria fortsätter

  • 21 maj, 2018

  • Kulturarv och samhälle

  • Saab Car Museum

Dags för dokumenterade berättelser från SAAB. Sedan starten har Innovatum bedrivit arbete med att dokumentera och tillgänglighetsgöra Trollhättans industrihistoria. Mycket arbete har skett och sker kring NOHAB, och nu har också fokus i ett dokumentations- och intervjuprojekt funnits på SAAB som kom att vara en stor del i att sätta Trollhättan och Sverige på världskartan som biltillverkare.

Utdrag ur de medverkande SAAB-anställdas dokumenterade berättelser kommer framöver att kontinuerligt tillgänglighetsgöras på webben, för bland andra intresserade av industrihistoria, Trollhättans historia, fordonshistoria och naturligtvis specifikt SAAB att ta del av.

Att fånga bredden av yrkesroller och berättelser

Ett tydligt formulerat mål för projektet är säkerställandet att ett brett urval av yrkesroller representerade på SAAB kommit till tals och dokumenterats. Fler än 20 personer har intervjuvats i projektet. Deltagarna har varit verksamma på SAAB i vitt skilda yrkesroller. Administration, design, foto, informationavdelningen, konstruktionsavdelningen, marknadsavdelningen, modell- och prototypverksamheten, matsalen, måleriet, produktionen, flera olika områden inom tekniska avdelningen, tävlingsverksamheten för att nämna några exempel.

Bland de deltagande tidigare SAAB-anställda finner man också vitt skilda bakgrunder. Här finns både de teknikintresserade från närområdet och andra delar av Sverige, och de som tog steget att flytta till Trollhättan och SAAB långväga i från, representerade. Bland de intervjuade finns utöver personer födda i Sverige också tidigare Saabanställda med sitt ursprung i Finland, forna Jugoslavien och från Mellanöstern representerade.

Tjänstgöringstiden har också varierat på de intervjuade. Här finns de SAAB-anställda som endast arbetade där ett kort tag, till de som arbetat både 30, 40 och till och med över 50 år på SAAB i Trollhättan.

Vad intervjuerna täcker in

I intervjuerna behandlas bakgrunden innan anställningen på SAAB, en inblick i vad man utfört för arbetet på SAAB, den intervjuades egen berättelse om upplevelsen av arbetslivet på SAAB, och också synen på om det fanns en så kallad ”SAAB-anda” och vad man isåfall personligen lägger i detta begrepp.

”SAAB-andan”, är som känt något som nämnts under lång tid både i reklam och i diskussioner från och kring bilfabriken och också kring Trollhättan som stad.

Genom den relativ fria formen som intervjuerna har genomförts i, har möjligheten givits att kunna dokumentera både den återkommande vardagliga arbetet, utdrag från både styrning, planering och genomförande av några av SAAB:s mest kända fordonsprojekt, och inblick i de ovanliga, oväntade och stora händelserna.

Stor hjälp och uppmuntran mottagen

Projektets uttryckta mål med att fånga bredden av berättelserna från SAAB-anställda, har också varit något som många tidigare SAAB-anställda visat sig vara mycket positivt inställda till. Projektet har därför genomgående mottagit stor hjälp från tidigare anställda som varit med och skapat fordonshistoria. Man har kommit med uppmuntran, själva ringt och lokaliserat tidigare kollegor i när- och fjärran för att informera om det pågående projektet och för att tipsa projektet om dessa.

Därmed har projektet också fått ovärderlig hjälp av eldsjälar som inte valt att delta i intervjuerna själva, men som bidragit med information och tips för att fånga SAAB:s historia. Detta genom att själva berätta om större skeenden i företagets historia de personligen upplevt, både lokalt hos SAAB i Trollhättan och också på resor för SAAB runtom i världen, hos leverantörer runtom i världen, och kring de många kontakterna. Detta har givit projektet ett värdefullt helhetstänk kring SAAB:s historia och betydelse lokalt, nationellt och internationellt.

Intervjuernas form

Resultatet av intervjuerna med tidigare SAAB-anställda kommer att kunna presenteras både i ljudform- och i transkriberad textform framöver.  Frågeställningarna som använts i intervjuerna har varit i form av mer öppen form, för att möjliggöra och uppmuntra ett friare berättande.

Efter gjord intervju har den intervjuade själv fått lyssna igenom den sammanställda intervjun i sin helhet. Den färdiga intervjun är därför genomlyssnad av den som blivit intervjuad och också i vissa fall ändrad i form av tillägg från kompletterande intervju med förtydliganden utifrån den intervjuades önskemål. Den intervjuade har också haft möjligheten att få eventuella önskade delar borttagna. Den färdiga intervjun är därför en version som den intervjuade lämnat sitt uttryckliga godkännande till att bevara och tillgänglighetsgöra i projektet för framtiden.

Tillgänglighetsgörandet framöver

Framöver kommer kontinuerligt exempel ur detta industrihistoriska intervjuprojekt att publiceras här i artikelform på Innovatums webbsida och sociala medier och även i SAAB Car Museums sociala medier. Intervjuexemplen i ljudform förses också med engelsk textning, och publiceras som videoklipp (stillbild + ljud och text). Flera deltagande intervjuade kommer att återkomma kring flera delar från sina yrkesliv på SAAB.

Längre artiklar med mer information kommer att publiceras på webbplatsen Prisma Västra Götaland, www.prismavg.se, som skapats av Innovatum i Trollhättan, Landsarkivet/Riksarkivet, Borås museer, Göteborgs stads museum, Hembygd Väst, NAV och Västarvet.

Webbplatsen är en plattform där regionens industriella kulturarv och samhällsutveckling från 1850 till idag dokumenteras och tillgänglighetsgörs, och därmed också en viktig plattform för tillgängliggörandet av SAAB:s historia.

Berättelser från Saab - Innovatums industrihistoriska arbete fortsätter

Först ut – hör Olle Granlund berätta

Först ut, i samband med denna presentation av projektet, hör Olle Granlund, med en lång framgångsrik karriär inom fordonsindustrin, berätta om en händelse från sitt projekt ”SAAB in the Long Run” 1986, där man satte SAAB nya bil Saab 9000 på kvalitetsprov över 100 000 km på bana i USA. Något som både ledde till världsrekord och stor publicitet för bilen och SAAB i Trollhättan världen över.

I detta första klipp kan du höra Olle redogöra för att bemötandet och uppbackningen från de anställda på banan i USA där testet gjordes var utmärkt, men att det initialt fanns en skepsis mot genomförandet och den långa testtiden. Men Olle och hans kollegor var säkra. Förberedelserna hade varit minutiösa, och ingenting lämnats till slumpen i detta historiska ögonblick för SAAB:

”Detta är en Saab” …. ”Det är inga problem.”

Mer information, och detta allra första intervjuklipp, finns att ta del av på Prisma Västra Götalands webbsida. Tryck på knappen nedan för att ta del av det.

Hör Olle Granlund berätta från besöket på Talladega 1986 ›