Interreg-projektet Starcap avslutat

  • 16 december, 2019

  • Startup

  • Startup

Starcap

Nyligen avslutades Interreg-projektet Starcap som pågått mellan 2017-2019 och varit ett samarbete mellan Innovatum Startup, Blender Collective i Fredrikstad och Fredrikstads kommun. 

Projektet har varit inriktat på att stödja entreprenörskap och företagande, kombinerat med kapital, kunskap och innovation för att på så sätt skapa företag, som enskilt eller tillsammans, är konkurrenskraftiga och framgångsrika på en global marknad.

Projektet innehöll följande huvudaktiviteter:

  • Utveckla en ny och unik gränsöverskridande process för start-ups, bestående av nya metoder för att skapa långsiktigt hållbara företag som verkar på en global marknad.
  • Utveckla metoder för att underlätta rekrytering av lovande entreprenörer.
  • Kartlägga vilka potentiella investerare i Sverige och Norge som kan knytas till uppstartsmiljöer i Fyrbodal/Østfold både gällande offentligt och privat kapital.
  • Undersöka hur man kommunicerar bäst med dessa investerare, och vilka krav de ställer på de företag som kan vara aktuella för investeringar

Vill du läsa mer om projektet och vad det ledde till? Här hittar du slutrapporten.

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

Nyligen avslutades Interreg-projektet Starcap som pågått mellan 2016-2019 och varit ett samarbete mellan Innovatum Startup, Blender Collective i Fredrikstad och Fredrikstads kommun.