Jenny jobbar för klimatsmartare konsumtion

  • 27 februari, 2020

  • Projektarena

Jenny_Schmitz_jakobsson

När Jenny Schmitz Jakobsson inte jobbar för en snabbare utveckling av klimatsmarta lösningar, så hänger hon gärna med sin hund Bellman.

Vad gör du på jobbet? 

– Just nu arbetar jag projektet SmartUp Accelerator, där vi är en av tio parter från sju länder. Projektet handlar om att stärka ekosystemet runt mindre företag som utvecklar klimatsmarta lösningar för konsumenter inom transporter, boende och mat.  

– Mer konkret gör jag allt från marknadsstudier och stöttar startup-bolag till att delta i det strategiska arbetet. Ibland ordnar jag också workshops.  

Varför jobbar du med det du gör? 

– Jag tycker det är kul att jobba med hållbarhet och internationellt arbete. Båda dessa saker får jag en stor dos av i det här projektet. Samtidigt trivs jag väldigt bra med att ha en nära dialog med våra partners från andra länder. Det är ett naturligt sätt att få ta del av olika perspektiv och det ger en ständig påminnelse om hur många olika dimensioner av hållbarhet det finns.  

Hur tror du framtiden ser ut om 20 år, ur ett konsumentperspektiv? 

– Jag tror att det precis som idag finns jättemånga lösningar som kan ge ett mer hållbart samhälle. Och vi har börjat ta vara på dem mycket mer än vi gör i dag.  

– Sedan vill jag tro att varor och tjänster bär mer av sina kostnaderanpassat efter vad de kostar i form av negativa konsekvenser för människor, djur och miljö. Det är komplexa men viktiga frågor. 

– I grunden handlar det om att människor måste förändra sin livsstil men inte nödvändigtvis dra ner på sin levnadsstandard. Som exempelvis börja använda fler delningstjänster som gör att du inte behöver äga lika många saker men ändå kan nyttja dem. Det är sådana lösningar vi fokuserar på i SmartUp Accelerator.  

Beskriv dig själv och dina styrkor. 

– Som person är jag både målinriktad och inkännande.  jobbet tar det sig uttryck i att jag gillar att arbeta strukturerat – som att ha tydligt uppsatta mål och se till att göra rätt saker för att nå dit. Samtidigt är det viktigt med flexibilitet och att vara lyhörd för andras perspektiv. Jag har inga problem med att göra förändringar om det är nödvändigt för att kunna nå dit vi vill. 

Vad gör du helst på din fritid? 

– Under våren och sommaren tar jag hand om min kolonilott där jag gräver, planterar och odlar egna grönsaker. Sedan umgås jag gärna med mina vänner och min familj. Min hund Bellman är också en viktig del i mitt liv och han är med mig nästan jämt, i allt jag gör

Om Jenny Schmitz Jakobsson

Jobbar med: Projektassistent vid Innovatums projektarena.

Bakgrund och kompetens: Företagsekonom och miljövetare med inriktning mot uthålligt företagande, samt fil.kand i mandarin (standardkinesiska). Jenny kom till Innovatum Science Park 2018, nästan direkt efter att hon avslutat sina universitetsstudierUnder studietiden bodde hon fem månader i Shanghai där hon pluggade mandarin. Hon har även arbetat ett halvår i Berlin samt jobbat inom dagligvaruhandeln vid sidan om sina studier i Göteborg  

Tror på: Att människor behöver förändra sin livsstil för att vi ska klara klimatmålen.

Kommer från: Född och uppvuxen i GöteborgDet är min hemstad och här trivs jag väldigt bra.” 

Miljömål som Jenny jobbar med

Följande GLOBALA mål:

9. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

12. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

14.  Hållbara städer och samhällen

15.  Hållbar konsumtion och produktion 

Läs mer om SmartUp Accelerator ›