Teaterföreställningar på segelfartyget Mina

  • 10 juni, 2011

  • Kompetensväxling

Ungdomar i kläder från förra sekelskiftet sitter på rad.

Foto: Stefan Ericson

Mer om kompetensväxling ›

Berätta om Minas samarbete med Esplanadteatern och er samverkan med kommunens feriearbete!

Föreningen Vänergaleasen Minas vänner har precis som många andra liknande föreningar en hög medelålder och har länge arbetat för att locka till sin yngre. Sedan 1997 har de haft gemensamma medlemmar med Esplanadteatern och 2010 påbörjades samarbetet kring att förena historien kring Mina med teater. Samtidigt sökte Madde arbete och kunde få bidrag för nystartsjobb (41% av lönen).

Madde kom från början från teatern och hade en utbildning som producent i bagaget. Torsten Kärrbrink (grundare av Esplanadteatern) satt i Minas styrelse. Ordförande i Mina, Claes Johansson, drev på och ville skriva manus. Grunden var en story jag hade fått för en del år sen, med anknytning till en av Minas första skeppare. En sann historia med fiktiva inslag. Repetitionerna med feriearbetare började innan eleverna slutat skolan. De kunde sen vara med ombord och spela tre helger i juli-augusti. Totalt medverkade 29 ungdomar, ungefär 50/50 tjejer och killar, uppdelade på två grupper. Varvat med repetitionerna på teatern fick eleverna insikt i hur Mina fungerar och vi lyckades få Dina-försäkringar att bekosta en kortkurs i första hjälpen ombord.

Hur gick samarbetet till?

Uttagningen gick till på olika sätt. Claes, Madde och jag besökte vid ett par tillfällen olika program på De la Gardie och berättade om vår idé. Både Madde och Claes sökte aktivt upp klasser och elever från en rad olika program, allt ifrån samhäll till tekniska. Viktigt var också det arbete jag och Madde gjorde genom att resa runt till vänerkommunerna och sälja in besök av Mina, med teaterföreställningar. Totalt blev det sju föreställningar. Vi tycker att detta är väl värt det arbete, mest ideellt, som de båda föreningarna lagt ner. Mest påtagligt resultat är att några av feriearbetarna har fortsatt med amatörteater på Esplanadteatern!