Konferens om gränsöverskridande hållbara lösningar

  • 27 februari, 2020

  • Projektarena

** Med anledning av coronaviruset flyttas konferensen till den 8-9 september 2020 **

Hur kan vi snabba upp samarbetet kring hållbara lösningar för att möta klimatförändringarna? På konferensen ”Innovation Power Through Transnational Cooperation” i Göteborg fokuserar vi på hur gränsöverskridande innovationer kan bidra till stadsutveckling, effektivare energianvändning och grön tillväxt.

Städer och regioner har både ett stort ansvar och stora möjligheter att motverka klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser genom möjliggöra för företag att skapa innovativa klimatlösningar.

Många av lösningarna finns i små och medelstora företag, som på egen hand har små möjligheter att agera, men som med stöd av det politiska systemet kan snabba på omställningen.

Mer info: https://northsearegion.eu/northern-connections/final-conference-2020/

Anmälan: https://cleancluster.app.box.com/s/gjnh1qti6kbser8noyftdwv7…

Konferensen anordnas inom ramen för Interregprojektet Northern Connections, där Innovatum är en partner.

northern-connections-02-a-colour