Lättvikt med 3D-print

  • 28 september, 2017

  • Produktionstekniskt centrum

  • Projekt

Hur kan vi lära oss att förstå vilka fördelar den nya 3D-printtekniken innebär? Tre olika företag kontaktade Innovatum med samma frågeställning i början av 2017 och tack vare projektet LIGHTer Regional Nod Västra Götaland kunde ett gemensamt projekt startas några månader senare.

De tre företagen som samarbetar är Brogren Industries, Combitech och Cliff Models och man enades om att tillsammans utveckla och tillverka en lättviktsfixtur.

Experter från Swerea IVF och Högskolan Väst engagerades och med dessa parter får man både expertstöd och möjlighet att testa två olika 3D-printmetoder.

Projektet som har fått namnet Fixit Light pågår fram till december 2017.

fixit light

Kreativ produktutvecklingsverkstad hos Brogren Industries med engagerade projektparter i projekt Fixit Light.

Fakta LIGHTer regional nod Västra Götaland

LIGHTer Regional nod Västra Götaland finansieras av Västra Götalandsregionen och är ett samverkansprojekt med deltagare från regionens företag samt Swerea, RISE och Innovatum. Målet är att man med ett lättviktsfokus ska utveckla små och medelstora företag från traditionella produktleverantörer till innovationspartners med egen utveckling på en högre systemnivå.