Ledarskap i slöjd och kulturhantverk

  • 7 november, 2018

  • Kulturarv och samhälle

Tre elever från Göteborgs Universitet kom till Innovatum för att prata om kulturarv och hur kulturarvsföreningar kan vara en del i deras arbete med slöjd och ledarskap.

Under flera år har vi på Innovatum samverkat med utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, på Göteborgs Universitet. Utbildningen är ett teoretiskt program med praktiska inslag som förbereder för ledarskap och projektledning inom slöjd och kulturhantverksområdet. Slöjd och kulturhantverk studeras utifrån kulturhistoriska, samhälleliga och kulturvårdande perspektiv samt utifrån teorier om kulturarv, materialitet och handlingsburen kunskap.

Vi presenterar vad vi på Innovatum gör genom att berätta om vårt kulturarvsuppdrag och de projekt vi jobbar med. Vi visar upp NAV:s verksamhet och beskriver kraften i det ideella kulturarvet.

Vi kopplar också utbildningen mot ideella aktörer för att söka win win -effekt. I år kommer en del av studenternas utbildning vara i samarbete med Repslagarbanan i Ale där de kommer att hjälpa dem att utveckla deras verksamhet.

Den 17:e oktober hade vi besök av tre studenter och det var ett inspirerande möte. Det var glädjande att möta deras förståelse av styrkan i den ideella kraften. Vi hoppas att fler blir inspirerade till studiebesök på Innovatum i framtiden.

IMG_3484

Tre av studenterna på besök i NOHAB:s smedja