Lyckosam fika mellan inkubatorbolag och nyanlända

  • 26 oktober, 2017

  • Startup

opencup_dragare

Tillsammans med Double Cup anordnades idag en mycket lyckosamt nätverksfika (Open Cup) mellan Innovatums inkubatorbolag och nyanlända med IT kompetens.

Fem av bolagen aktiva på inkubatorn kunde under två timmar nätverka med nyanlända personer med hög kompetens inom IT för att på så vis hitta en matchning mellan aktuella kompetensbehov och kompetens.

Flera bra kontakter skapades och vi ser stora möjligheter för fortsatta samtal!

DoubleCup skapar integration och nätverkande genom personliga och enkla möten på arbetsplatser. Det sker vid en förutsättningslös fika mellan Framtidsguide (person från företag/organisation) och Kandidat (nyanländ i etableringsfasen eller asylsökande).

DoubleCup ›