Föreningar spånade kring mobila utställningsprodukter

  • 23 april, 2018

  • Kulturarv och samhälle

Inför turistsäsongen fick ett flertal kulturarvsföreningar i april möjlighet att delta i en workshop på Innovatum om hur de kan utveckla sitt deltagande på mässor. En viktig del i workshopen var att få inspiration kring produkter och aktiviteter som levandegör besöksmålet även utanför museets väggar.

Vi människor upplever saker med våra sinnen och ett besök på ett museum engagerar oftast flera av våra sinnen. Men den känslan kan vara svårt att förmedla i marknadsföringen av ett besöksmål, och det är även något som många kulturarvsföreningar jobbar på.

Ett tiotal föreningar var representerade på kursen och workshopen var en bra förberedelse för dem inför turistsäsongen då många bland annat ska delta på Arbetslivsmuseernas dag i Håverud den 9 juni. Att kunna visa upp sin verksamhet på publika aktiviteter på ett bra och kreativt sätt, leder till mer uppmärksamhet och också fler besökare.

Henrik Wallin Pérez och Susanna Wallin var kursledare. De har arbetat med event under många år och tillsammans driver de Venga Vamos event AB. Bland företagets uppdrag ingår att arrangera mässor, byggnation av montrar samt aktivering.

Workshopen var en del i det arbete om småskalig besöksnäring som Innovatum bedriver med ett antal ideella föreningar i Västra Götalandsregionen.

kulturarv