Mooringo förenklar båtlivet – antas till nationella rymdinkubatorn

  • 13 juni, 2019

  • Startup

  • Startup

Robert Mertens - Mooringo

Mooringo från Innovatum Startup har antagits till den nationella rymdinkubatorn ESA-BIC Sweden. Med hjälp av satellitdata ska de hjälpa fritidsbåtar att hitta lediga besöksmål och samtidigt skapa förutsättningar för att skärgården används på ett mer hållbart sätt.

Mooringo har varit en del av Innovatum Startups inkubator sedan 2018 och blir nu ett av de utvalda svenska startupbolagen som ingår i den nationella rymdinkubatorn – ESA BIC Sweden.

Omvandlar outnyttjade båtplatser till attraktiva besöksmål
Problemet som Mooringo identifierat är att de flesta båtägare är stressade inför sitt besök i natthamn eftersom att de är osäkra på om det finns bra ledig plats när de väl kommer dit. Samtidigt ligger över 70 % av alla tomma båtplatser längs kusten outnyttjade.

Mooringo har därför utvecklat en gratis mobilapplikation och ett hamnsystem som, likt AirBnB, omvandlar outnyttjade, tomma båtplatser till attraktiva, lönsamma besöksmål. Nu tar Mooringo nästa steg och använder satellitdata för att ytterligare kartlägga ledighet världen över.

– Med satellitdata kan Mooringo leverera information både om lediga gästhamnar och lediga naturhamnar. Det medför möjlighet till en ännu större naturupplevelse för fritidsbåtägare och ger förhoppningsvis även en bättre spridning av miljöbelastningen i känsliga vatten, säger Robert Mertens, VD för Mooringo.

– Med vår nya satellittjänst ska båtägare bättre kunna planera och slippa stressa till valda hamnar. Vi hoppas att fler återigen kan börja segla, istället för att köra fort med motor. Segling är ju oslagbart ur hållbarhetsperspektiv, fortsätter Robert

Ny tjänst som hjälper myndigheter utveckla skärgården för en hållbar framtid
Data om kustens båtliv är intressant även för myndigheter, företag och miljöorganisationer som blir ett helt nytt kundsegment för Mooringo. Konkurrensen om kusterna har fullkomligt exploderat i och med ökad turism, vindkraftsanläggningar, fisk- och algodlingar samt ökade transporter av gods och människor. Med hjälp av data över båtlivet kan myndigheter och organisationer få bättre underlag till strategiska beslut för en hållbar framtid.

– Bara att bli antagna till ESA BIC rymdinkubator är ju ett tydligt kvitto på att Mooringo har en kraftfull affärsidé som bygger på spännande rymdteknik, säger Robert.

Med hjälp av expertis från forskare inom ESA, och de drygt 500 000 kronor som Mooringo får genom rymdprogrammet ESA BIC, ska företaget nu med stöttning även från Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborgs Universitet, turistnäringen och miljöorganisationer, ta fram sina nya tjänster.

– Det finansiella stöd och experthjälp vi kommer att få via ESA BIC ska uteslutande användas till att lansera våra helt nya satellitbaserade tjänster, säger Robert.

”Helt i linje med vad vi eftersöker i rymdinkubatorn”
Totalt ingår 19 svenska startups i rymdinkubatorn ESA BIC – däribland Vultus, FlyPulse och The Code Company.

– Mooringos affärsidé ligger helt i linje med vad vi eftersöker i rymdinkubatorn, en tydlig rymdkoppling genom att använda satellitdata som förädlas och paketeras till ett eget unikt erbjudande. Att affärsidén ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen är förstås också väldigt positivt, säger Deborah Lygonis, projektledare för rymdinkubatorn vid Innovatum Startup (en av tre svenska ESA-BIC inkubatorer).

– Att ESA BIC officiellt vill hjälpa oss att genomföra projektet med både finansiering och expertis ger Mooringo ökat förtroende i våra diskussioner med kunder, samarbetspartners och även investerare. ESA är ju även en verkligt global aktör – precis som Mooringo ska bli, avslutar Robert.

Mooringo_Satellite

ESA BIC SWEDEN

Den nationella rymdinkubator ESA BIC Sweden startades 2016 på initiativ av Rymdstyrelsen och ESA, European Space Agency. Inkubatorn drivs av Innovatum Startup i Trollhättan, Arctic Business Incubator i Luleå och Uppsala Innovation Centre. För att söka till ESA BIC får företaget vara maximalt fem år och ha en affärsidé som nyttjar befintlig alternativt utvecklar ny teknik inom rymdindustrin, liksom bolag som använder sig av satellitdata. Antagna startups erhåller över en halv miljon kronor för produktutveckling. Dessutom affärsutveckling, nätverk och tillgång till många av ESAS IP-rättigheter inom rymdteknik, elektronik och säkerhet.

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

​Mooringo har antagits till den nationella rymdinkubatorn ESA-BIC Sweden. Med hjälp av satellitdata ska de hjälpa fritidsbåtar att hitta lediga besöksmål och samtidigt skapa förutsättningar för att skärgården används på ett mer hållbart sätt.