Nu kan 600 m2 förberedas för Framtidens Fabrik

  • 24 april, 2019

  • Projektarena

HenrikLindaAnders_webb

På plats i lokalen för Framtidens Fabrik: Henrik Runnemalm, utvecklingschef vid GKN Aerospace Engine Systems, Linda Bohlin Trajkovski, chef för Innovatum Projektarena och Anders Torslid, vd för Kraftstaden. Foto: Andreas Olsson

I dag beviljade Västra Götalandsregionen 9 miljoner kronor för infrastruktur till projektet Framtidens Fabrik. Det innebär att en 600 m2 stor hall nu kan förberedas för en ny test- och demomiljö inom automatiserad industriproduktion i Trollhättan.

I dag beviljade Västra Götalandsregionen 9 miljoner kronor för infrastruktur till projektet Framtidens Fabrik. Det innebär att en 600 m2 stor hall nu kan förberedas för en ny test- och demomiljö inom automatiserad industriproduktion i Trollhättan.

Målsättningen med Framtidens Fabrik är att skapa en utvecklingsmiljö som ska stärka konkurrenskraften hos den regionala industrin i Västra Götaland. Bakom detta första steg, som handlar om att förbereda lokalen och projektorganisationen samt installera viss utrustning kopplad till kompositproduktion, står Innovatum, GKN Aerospace, Swerim, RISE Sicomp och Kraftstaden. Den totala budgeten för projektet är 19,5 miljoner kronor.

”Bidrar till minskade utsläpp”

Västra Götalandsregionens beviljade stöd är ett viktigt led i satsningen.

– Genom projektet uppgraderas en öppen utvecklingsmiljö som kommer att väsentligt bidra till minskade utsläpp från framtida flyg samtidigt som vi kan både behålla arbetstillfällen och också skapa nya kvalificerade arbetstillfällen i industrin, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Den 600 m2 stora hallen ligger på Innovatumområdet, i direkt anslutning till Produktionstekniskt centrum som sedan över tio år är en väletablerad samverkansarena till stöd för utveckling av produktionen hos tillverkande företag.

Nya metoder och material

Inom flera branscher pågår i dag intensiv forskning och utveckling för att införa nya produktionsmetoder som AM (Additive Manufacturing – läs mer i fakta) samt övergå till lättare material som komposit. Vinsterna med att använda komposit jämfört med traditionella material är stora, inte minst för miljön eftersom det väger mindre och därmed spar energi i exempelvis fordon och flygplan.

En av utmaningarna som komposittillverkarna står inför är att kunna automatisera produktionsflödet mer, eftersom hanteringen till stor del sker manuellt i dag. Här kommer Framtidens Fabrik att fylla en viktig funktion.

– Inom Framtidens Fabrik vill vi skapa nya samarbetsformer och testmiljöer kring gemensamma lösningar. Det är här vi på Innovatum kommer in i bilden eftersom vi är vana vid att matcha rätt aktörer med varandra och har stor erfarenhet av leda hållbara projekt, säger Linda Bohlin Trajkovski, chef för Innovatum Projektarena som är projektägare för Framtidens Fabrik.

Fler företag ska med

I projektets nästa steg är planen att fler företag ska bjudas in och medverka i kunskapsutbyten och samverkansaktiviteter kring automatiserad produktion. Här väntas även Högskolan Väst bli en viktig part som bland annat kan bidra med sin forskningskompetens inom automation. I kommande projektansökningar kommer Framtidens Fabrik att kompletteras inom områden som AM, oförstörande provning (t ex röntgentomografi) och industriellt gångbara digitala lösningar.

 

För mer information, kontakta:

Leif Johansson, innovationsledare Hållbar produktion, Innovatum Projektarena
073-826 50 30
leif.johansson@innovatum.se

Kort om Infrastruktur Framtidens Fabrik:

Parter: Innovatum, GKN, Swerim, Rise Sicomp och Kraftstaden.

Finansiärer: Västra Götalandsregionen, GKN Aerospace, Swerim, RISE Sicomp och Kraftstaden.

Total budget: 19,5 MSEK.

Huvudsakligt syfte: Förbereda lokaler och organisation för utbyggnad av en utvecklingsmiljö, samt att installera utrustningar för automatiserad kompositproduktion och AM.

FAKTA, Additive Manufacturing

AM eller Additive Manufacturing, är en metod för att printa saker i 3D i stället för att svarva och fräsa fram detaljer ur t ex metallsmiden. Detta ger möjlighet att spara material och att tillverka konstruktioner som inte går att framställa med traditionella metoder.

Länk till pressmeddelandet ›