Ny biogasstation för lastbilar byggs vid Trestad center

  • 20 april, 2017

  • Biogas2020

Tunga fordon snart kommer kunna tanka biogas vid Trestad Center. Den nya biogasstationen blir den första i sitt slag i regionen och ett viktigt steg i Fyrbodals omställning till en fossilfri fordonsflotta.

Redan nästa år kan satsningen bli verklighet, det står klart sedan Trollhättan Energi i förra veckan beviljades klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket. Tidigare har klimatklivet beviljat ansökningar till tankstationerna för biogas i Mellerud, Bengtsfors, Strömstad och Åmål.

Det Innovatum ledda projektet Biogas2020 har genom aktiviteten Tunga fordon varit behjälplig med kommunikation med aktörer inom transportbranschen vilka kan bli de kommande användarna av tankstationen.

– Nu kan vi göra allvar av satsningen på försäljning av biogas till transport- och servicefordon, vilka idag i huvudsak drivs med diesel. Läget vid Trestad Center är perfekt. Det är och kommer i en ännu större utsträckning bli ett logistiskt nav i regionen, säger Anders Ericsson, energichef hos Trollhättan Energi.

Åkerier vill ha biogas

Trestad center utvecklas mot att bli ett logistiskt nav i regionen, flera logistikföretag har redan etablerat sig där och räknar med att utöka sin verksamhet. I och med det nya gastankstället skapas bättre förutsättningar, både för dessa och andra företag, att byta från diesel- till biogasdrift.

– Flera av de åkerier vi pratat med har visat intresse för att ställa om till fossilfritt fordonsbränsle. Vårt mål är att på några års sikt sälja cirka 300 000 normalkubikmeter gas per år, säger Anders Ericsson.

Biogasproduktionen måste öka

Leveranser av den storleken innebär att produktionen av biogas i regionen måste öka framöver. Trollhättan Energi undersöker redan idag möjligheterna att utvinna biogas från matavfall som produceras lokalt.

Fyrbodal för en fossilfri fordonsflotta

Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen har ett ambitiöst klimatmål om att vara fossiloberoende till 2030 och biogas som fordonsbränsle är en del i den omställningen. Både Fyrbodals kommunalförbund och Innovatum arbetar med biogasutveckling och har varit behjälpliga kring Trollhättan Energis ansökan till Klimatklivet. Det som bland annat återstår nu är ett formellt beslut på investeringen från Trollhättan Energis styrelse i början av maj.

Anders_Ericsson_Trestad_center_webb

Ett perfekt läge, säger Anders Ericsson, energichef på Trollhättans Energi om platsen där den nya tankstationen för biogas planeras.

Taxibil som tankar biogas

En plats för att tanka personbilar finns också med i planerna.

Projeketet Biogas2020

Biogas2020 arbetar för att Skandinavien ska bli bäst i världen på biogas – det bidrar till ett hållbart samhälle och skapar även nya jobb. För att nå dit är vårt huvudmål att utveckla en skandinavisk plattform där aktörer kan växa tillsammans.

Mer om Biogas2020 ›