Ny plattform för Västra Götalands digitala kulturarv

  • 9 september, 2014

  • Kulturarv och samhälle

I samband med Kulturarvsdagen 2014 lanserar ABM Västra Götaland en ny digital plattform – en ingång till det digitala kulturarvet i Västra Götaland. Den nya webbplatsen är till för dig som vill veta mer om vad som finns tillgängligt på dessa institutioner och hur det kan användas i praktiken.

logo_abm

ABM står för samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. Nätverket ABM Västra Götaland arbetar för att fler invånare ska känna att Västra Götalands kulturarv är deras, att arkiv, bibliotek och museer finns till för dem och att alla har rätt att använda sig av och påverka det som finns och händer där.

Innovatum har ett regionalt uppdrag att arbeta med industrisamhällets historia och kulturarv i Västra Götaland och är en av aktörerna som ingår i nätverket.

De övriga aktörerna är:
  • Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
  • Göteborgs universitetsbibliotek
  • Kultur i Väst
  • Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
  • Riksarkivet: Landsarkivet i Göteborg
  • Västarvet

– Det är positivt att ABM sektorn samverkar kring dessa frågor för att gemensamt kunna lyfta fram vårt kulturarv. Den nya digitala plattformen kommer att förenkla för besökaren att hitta den information de söker på ett och samma ställe, säger Matilda Arvidsson, arkivarie på Innovatum.

Webbplatsen drivs av ABM Västra Götaland med syftet att göra Västra Götalands digitala kulturarv synligare, tydligare och lättare att navigera i. Sidan visar vägen till både de egna men också andra webbresurser.

Hitta dokument, föremål och bilder från arkiv, bibliotek och museer som alla berättar om Västra Götaland.​

www.abmvastragotaland.se ›