Perrongteater hos Munkedals Jernväg

  • 15 september, 2017

  • Kulturarv och samhälle

Under sommaren 2017 kunde besökare på Munkedals jernväg beskåda perrongteater, en fullspäckad föreställning på ca 15 minuter, innan du klev på tåget. En berättelse om järnvägens tillkomst, rallare, rädslan för tågets hissnande framfart och mer därtill. Unga från Munkedal och en ung teaterledare som anlitats via Innovatum tog i snabb takt fram en föreställning.

Föreställning på en vecka

Idén kom till efter att föreningen Munkedals Jernväg flaggat för att de hade behov av att utöka upplevelsen och samtidigt kunna involvera unga lokalt. Helt praktiskt startade allt med ett möte mellan de unga, som svarat upp på efterfrågat intresse, och personer från föreningen som berättade historian om banan, tågets framkomst i Sverige och berättelser om människor i bygden. Ungdomarna lyssnade och sedan var bollen i rullning. Skapandes kraft gjorde att det sedan bara någon vecka efter fösta mötet fanns en föreställning som uppskattades av publiken som närvarade.

Dag Legnesjö från Munkedals Jernväg menar att det kommit fler besökare, då teatern fick lyskraft i pressen och fler blev sugna på att komma.

– Vid någon av föreställningarna var det trångt om åskådarplats på perrongen. Vi i föreningen hoppas så att detta ska bli en tradition och att unga från kommunen även nästa år och nästa ska vilja berätta vår historia, säger han

Mycket lovord från besökare

Freja som var teaterledare och tillika skådespelare i spelet gläds åt den utveckling som hela gruppen genomgick under sommaren. Hon intygar också att det kom mycket lovord från besökare på plats.

Historikern Lars Gahrn från Mölndals stadsmuseum har recenserat föreställningen och menade att ungdomarna uppfunnit ett nytt ord i ”perrongteater”.

”Tre teaterelever dramatiserade delar av järnvägens historia. De hade satt sig in i dessa historiska frågor och hade en dramatiseringsförmåga långt över det vanliga. På några få minuter hann de med att dramatisera industrialismens genombrott, landsvägslokomotivet, som föregick järnvägen, rallarnas liv och leverne samt kyrkans ibland avvisande inställning till järnvägarna” skriver han.

Detta har gjorts möjligt via samverkan mellan regionens satsning på Kompetensväxling, Munkedals Jernväg och Munkedals kommun. Vi hoppas detta tuffar på och att det kanske sprider sig till fler perronger i vår region

Läs mer om kompetensväxling här ›