Peter Eriksson: ”Jag gillar förändring och ser ofta nya möjligheter”

  • 6 november, 2019

  • Projektarena

Peter_halvsittande

Peter Eriksson har två jobb. Förutom att vara en engagerad innovationsledare på Innovatums projektarena driver han eget jordbruk hemma på släktgården i Dalsland.

Vad gör du på jobbet?
– Jag är med och startar upp olika projekt där Innovatums projektarena ser potential, det vill säga där vi kan vara med och göra skillnad. Jag bidrar som senior resurs inom flera av våra fokusområden. Just nu är jag till exempel engagerad inom maritima näringar. Dessförinnan jobbade jag inom hållbar produktion där jag bidrog till att forma vårt pågående projekt Tillverka i trä, samt har drivit olika biogasprojekt sedan 2005.

– Mer konkret innebär mitt jobb att jag har koll på utlysningar och hjälper till med ansökningar för finansiering av projekt. Jag är också med och försöker förstå olika aktörers behov och få dem att samarbeta för att hitta gemensamma lösningar.

Varför jobbar du med det du gör?
– Jag drivs av nyfikenhet. Det är även väldigt stimulerande att se vad som händer när man för samman olika personer och kompetenser, och ur det få se hur nya idéer växer fram.

– Ända sedan jag var liten har det funnits en kreativ ådra i mig och den får jag utrymme för både här på Innovatum och i mitt eget jordbruk.

Hur tror du vårt samhälle ser ut om 20 år?
– Förhoppningsvis har det utvecklats till det bättre, där hållbarhet är något självklart. Vi agerar och lever utifrån de resurser vi har på jorden och vi prioriterar livskvalité framför välfärd. Exempelvis kommer vi få möjlighet att välja rätt när alla varor och produkter är märkta med vilket avtryck de gör på miljön, så kallat footprint.

Beskriv dig själv och dina styrkor.
– Jag gillar förändring och ser ofta nya möjligheter i en utvecklingsprocess. Jag tror att jag bidrar med att sprida energi och ge inspiration åt andra.

Vad brinner du för?
– Jag försöker leva enligt de principer jag tror på. Det jag odlar är ekologiskt, jag kör biogasbil och köper begagnade maskiner till gården som jag reparerar eller bygger om så de får den funktion jag vill ha.

Om Peter Eriksson

Jobbar med: Innovationsledare på Innovatum projektarena.

Bakgrund och kompetens: Anställd på Innovatum sedan 2010. Innan dess arbetade han för Hushållningssällskapet i fem år. Han har även haft eget företag inom entreprenadbranschen under flera år. Peter har en gård och har alltid bedrivit jordbruk i kombination med andra jobb – och så gör han än i dag.

Tror på: Att vi alla måste hjälpa till att bygga ett uthålligt, hållbart samhälle.

Kommer från: Uppvuxen på en gård i södra Dalsland, nära Vänerns strand. Numera har han tagit över släktgården och sköter jordbruket på deltid.

Miljömål som Peter jobbar med

Följande GLOBALA mål:

9. Hållbar industri och infrastruktur

12. Hållbar konsumtion och produktion

14. Hav och marina resurser

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer om Maritima näringar ›Läs mer om Hållbar produktion ›