Pilotverksamhet för Innovatum – besöka förskolor

  • 20 februari, 2017

  • Science Center

  • Skola

Det är inte alltid så lätt för förskolebarn att besöka oss på plats på Innovatum. Därför har vi startat en pilotverksamhet då vi besöker några förskolor och gör aktiviteter tillsammans med barngrupperna.

Under våren fortsätter vi att testa för att sedan utvärdera det! Aktiviteterna vi har gjort hittills har handlat om matte, programmering, och att barnen själva få laborera.

Erika Holm på förskola