Kulturarvsföreningar tränade på att sälja in sina besöksmål till turistnäringen

  • 15 mars, 2018

  • Kulturarv och samhälle

I mitten på mars samlades representanter från sju kulturarvsföreningar på Innovatum för att träna på att på ett kortfattat och proffsigt sätt presentera sina besöksmål.

Många kulturarvsföreningar representerar en plats med en lång historia och medlemmarna är oftast mycket insatta i platsen och dess historia. Därför kan det vara svårt att kortfattat berätta om besöksmålet. Med det som utgångspunkt fick deltagarna på kursen ”Få hjälp med att presentera ditt besöksmål” skriva en ”pitch”, eller en så kallad hisspresentation, där de skulle sälja in sin plats på 1-4 minuter. Det är en konst att på ett enkelt och kärnfullt sätt hitta det unika med sitt besöksmål och det som tydligt presenterar platsen för att locka olika typer av målgrupper.

Tanken med kursen var att föreningarna skulle bli bättre på att marknadsföra sina platser för turistorganisationer och andra turistaktörer i närområdet. I slutet av dagen fick alla föreningar presentera sitt besöksmål för varandra, och de fick även coachning av Maria Weber, turistchef på Visit Trollhättan Vänersborg, som var mycket imponerad över prestationerna.

Nu väntar uppföljning för föreningarna så att de inför sommaren är redo att möta sina lokala turistorganisationer och visa vilka fantastiska kulturarvsplatser som finns runt om i regionen. ​

pitch kulturarv