PLASK – ett gränsöverskridande samarbete

  • 29 mars, 2019

  • Kulturarv och samhälle

DSC_0091 (003)

Under våren har Innovatum, tillsammans med parter i Fyrbodal och Östfold, ambitionen att sätta igång ett interreg-projekt kring besöksnäringsutveckling vid besöksmål. Projektet kallas PLASK, kulturarv, samverkan, platsutveckling och har som syfte att stärka kapacitet och konkurrenskraft samt bidra till innovationsprocesser inom besöksnäringen vid komplexa besöksmål som alla har anknytning till vatten.

Idag uppfylls inte den potential som finns i Östfold och Fyrbodal kring turism och besöksnäring. Här finns grundförutsättningar men vi har ännu inte helt kunnat utnyttja alla de möjligheter som dessa vattennära miljöer ger. Detta är en gränsöverskridande utmaning och det är genom ett brett samarbete som vi kan lyfta besöksnäringen och utnyttja gränsområdets potential.

Platserna som ingår i projektet är hamn- och centrumområdet i Lysekil, fall- och slussområdet i Trollhättan, Håverud och Upperud i Mellerud, hamnområdet och historiskt centrum i Åmål samt skärgården från Hvaler till Gamlebyen/Isegran i Fredrikstad.

Projektet ska stärka kapacitet, konkurrenskraft och innovationsförmåga för små och medelstora företag inom besöksnäringen kring de besöksmål som ingår, som alla har mötet mellan land och vatten som en grundattraktion. Detta skall uppnås genom gränsöverskridande samarbete mellan offentliga aktörer, besöksnäringen och akademin. Genom samverkan skall parterna och besöksnäringen utveckla samarbeten, aktiviteter, evenemang och platser som kommer stärka hela programområdets attraktionskraft och besökarnas upplevelser.

Den totala satsningen handlar om att stärka nuvarande besöksnäring och skapa förutsättningar för nyetableringar. Genom ett gränsöverskridande arbetssätt kommer projektet stimulera lärande och innovationsprocesser på och mellan de olika besöksmålen. Detta arbetssätt kräver en mångfald av olika kompetenser och erfarenheter, en kritisk massa av företag och aktörer samt ett gränsöverskridande arbete.

Aktiviteterna ska bidra till att lösa de gemensamma utmaningarna på ett hållbart sätt. De ska leda till ökad kapacitet, konkurrenskraft och innovationsförmåga för besöksmålen så att fler besökare kan lockas till områdena och tillväxten inom besöksnäringen kan öka.

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB