Rapport från Arkivens Dag 2017 med egna valda temat SAAB

  • 16 november, 2017

  • Kulturarv och samhälle

Arkivens Dag 2017 firades i Trollhättan den 11 november 2017 under eget valt tema – ”Saab – det internationella företaget” på Saab Car Museum.

Trollhättans Arkivförening med Trollhättans Föreningsarkiv, Saab Car Museum, Innovatum och Trollhättan stad stod som arrangörer för en välbesökt dag av historiska tillbakablickar kring delar av ett av Sveriges mest välkända industriarv genom utställningar och föredrag. Peter Bäckström från Saab Car Museum var dagens konferencier.

Utställningen ur arkiv och samlingar

Trollhättans Föreningsarkiv – Saabs konstförening

Utöver en egen utställning med information kring Trollhättans Arkivförening och Trollhättans Föreningsarkiv fanns exempel ur Saabs konstförenings arkiv utställt. Grundad redan 1957 på Saab i Trollhättan kom den att ha ett stadigt stort antal medlemmar från SAAB i Trollhättan. Föreningens hade under åren välbesökta konstvernissager med både etablerade och med unga konstnärers verk. Detta bidrog till att många konstnärer kunde nå ut med sina verk till konstintresserade på SAAB, samtidigt som föreningens verksamhet var ett forum för intresserade medarbetare att ta del av, och diskutera, konst på SAAB. Populära konstlotterier bland medlemmarna stod också återkommande på föreningens program.

Denna dag fanns det också bland det utställda materialet konstverk tillhörande före detta medlemmar och styrelse, som generöst lånat ut materialet för visning på Arkivens Dag.

Bland till exempel protokoll, bilder från vernissage och kopior ur den allra första kassaboken från 1957 fanns också ett populärt videoklipp med hög igenkänningsfaktor för föreningens medlemmar och besökande SAAB:are. Klas Torssander hade inför Arkivens Dag donerat en video från jubileumsvernissaget 2007 till Trollhättans Föreningsarkiv som visades i montern under dagen. Montern bemannades förtjänstfullt av två av Saab konstförenings många eldsjälar – Pernilla Björk och Inger Hagsér – något som också uppskattades mycket av besökarna som kom fram för att prata minnen från SAAB och SAAB:s konstförening.

Från Saab Car Museums samling – bildspel, personaltidning, utställning

På väggen i Auditoriet i Saab Car Museum där dagens utställning skedde visades kontinuerligt ett bildspel med främst produktionsbilder hämtade ur Saab Car Museums samling. Därtill gjordes i en monter nedslag i Greta Molanders rallykarriär med SAAB.

Med koppling till föredraget som senare hölls av Markku Viitanen, fanns också inbundna årgångar av Saabs personaltidningar ”Saab idag” och ”Vindrutan” framlagda för läsning av besökare.

På plats i utställningen fanns även en glasmonter som lockade stort intresse. Här visades från Saab Car Museums samling några exempel på modeller av prototyper från designavdelningen på SAAB.

Från Innovatums arkiv och samlingar – Saaborkesterns notarkiv

För den musikintresserade fanns också exempel ur anrika Saaborkesterns notarkiv ur Innovatums arkiv och samlingar utställt. Saaborkestern, aktiv sedan 1950-tal fram till mitten av 1980-talet, spelade regelbundet under lunchraster, vid jubileer och externa besök på Saab i Trollhättan. Utöver noter fanns några foton ur arkivet på plats – vilket också knöt an till en av föreläsningarna under Arkivens Dag då Saabveteranen Sture Gustafsson och tidigare Saaborkestermedlemmen Ingemar Ekelund berättade och spelade – mer läsning kring detta finns här intill.

Övriga utställare

Övriga utställare under dagen var Trollhättan stad med stadsarkivarie Per Gertow på plats, som i sin utställning bland annat ställde ut kopior ur arkivet kring bostadsområden som Gulsparven (Viggen), som byggdes för att säkra bostadstillgången till den stora arbetskraftinvandringen till staden. Ett ämne som också föreläsaren Per-Gunnar Modigh återkom till i sin föreläsning under Arkivens Dag i Trollhättan.

Från Föreningen Trollhättebor fanns Annika Hjortkap på plats och informerade om föreningen, och hade också med sig äldre bildmaterial kring Trollhättan.

På plats under dagen fanns också medlemmar ur Saabs veteranförening och från Saab Car Museums stödförening och informerade kring föreningarnas verksamhet.

Alla utställningar inramades också av miljön på museet, med dess bilsamling som många besökare på dagen passade på att titta närmare på. Längst fram vid entrén denna dag stod den banbrytande konceptbilen Saab EV-1 från mitten av 1980-talet – ett mycket populärt fotograferingsobjekt.

Invigningstal och föreläsningar

Christer Bohm – invigningstal

Med projicerade klassiska bilder från produktionen från SAAB ur Saab Car Museums samling som fond, hölls klockan 11:30 invigningstalet för Arkivens Dag 2017 i Trollhättan av Christer Bohm, 1:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Trollhättan.

Christer hälsade alla välkomna i sitt tal som också berörde arkivens vikt. Efter att också ha berättat kring vad dagen skulle innehålla så förklarades Arkivens Dag 2017 i Trollhättan som invigt.

Markku Viitanen – föreläsning

Markku Viitanen, idag Finlands honorärkonsul i Trollhättan – och tidigare anställd på informationsavdelningen på SAAB, höll dagens första föredrag döpt ”Finländarna – på SAAB och i Sverige”.

Utöver nedslag i sin egen karriär på SAAB, och arbetet på informationsavdelningen redogjorde Markku i sin föreläsning kring finländarnas stora betydelse för SAAB och Trollhättans snabba expansion från främst 1960-talet och framåt. Därtill gjordes också en mer övergripande syn på Finlands och finländarnas stora betydelse historiskt sett för Sverige.

Per-Gunnar Modigh – föreläsning

Per-Gunnar Modigh, som även år 2016 höll ett mycket populärt föredrag om Trollhättan stad under Arkivens Dag då, höll under dagen föredrag.

Denna gång berättade Per-Gunnar kring bostadsområden i Trollhättan med specifikt fokus på de områden som kom att byggas för att kunna erbjuda bostäder åt den stora arbetskraftsinvandring till industrier som SAAB.

Sture Gustafsson och Ingemar Ekelund – föreläsning

Den sista föreläsningen under Arkivens Dag 2017 i Trollhättan bjöd på både historisk tillbakablick på Saaborkesterns verksamhet och även ett musikframträdande då Sture Gustafsson och Ingemar Ekelund föreläste.

Efter en presentation av föreläsningen av Sture Gustafsson från Saabveteranerna spelade Ingemar Ekelund, den sista levande medlemmen från Saaborkestern, ett urval av klassiska stycken på sin fiol. Detta till publikens stora glädje, och med stora applåder som följd. Vid framträdandet fanns dessutom original-notställsförhängena från Saaborkestern med den äldre Saablogotypen broderad, ur arkivet på plats.

Därefter berättade Ingemar Ekelund berättelser från Saaborkesterns historia. Saaborkestern bestod av Saab-anställda som spelade under externa besök, jubileum, luciafiranden med mera på SAAB i Trollhättan. Därtill också återkommande på lunchraster för anställda i matsalen på SAAB.

Orkestern bildades redan på 1950-talet, och kom att vara aktiv till mitten av 1980-talet. Till sin hjälp hade orkestern ett ansenligt notarkiv som sköttes av deras kapellmästare Henry Sihlberg på SAAB. Efter att Saaborkestern till slut las ner kom notarkivet att stå kvar i hyrda förråd under en tid, för att senare flyttas.

Ingemar berättade sedan hur Sture Gustafsson från Saabveteranerna långt senare hade kommit i kontakt med honom då notarkivet befann sig i Sjuntorp. Sture undrade om detta var Saaborkesterns notarkiv, något Ingemar efter besök kunde verifiera – då han också hade kvar ett exemplar av notförteckningen i sin ägo.

Sture berättade sedan i föreläsningen hur han försökte hitta en förvaring av denna samling, och till slut fann plats hos Innovatums arkiv och samlingar i Trollhättan där Saaborkesterns notarkiv idag nu återfinns tillsammans med Ingemars exemplar av notförteckningen. Därtill finns i arkivet också flera exemplar av orginalnotförhängena som användes av Saaborkestern. Notförhängen som inte bara tillsammans med noterna oklanderligt förvarat hos Sjuntorpsmusiken under många år – utan också fått nödvändig översyn av orkestermedlemmars sykunniga släktingar.

Mer information om Trollhättans Föreningsarkiv ›