Redovisning från Samverkansdag Prisma Västra Götaland

  • 2 november, 2020

  • Kulturarv och samhälle

Prisma Västra Götaland är ett nätverk där många olika aktörer lyfter fram Västsverige under perioden 1850 fram till idag. Samverkan är det parterna gör det till och vi arrangerar bland annat temakvällar, ämnesdagar, föreläsningar och andra evenemang samt erbjuder kompetensutveckling för småskaliga besöksmål. Vi driver även tillsammans webbplatsen prismavg.se där vi samlar berättelser från industrialiseringen.

Den 8 november arrangerade vi en digital samverkansdag där både deltagare från samverkansparterna och externa intressenter deltog. Här följer en redovisning från mötet.

Hopprep

Talare 

  • Gunilla Davidsson från Turistrådet Västsverige, pratade om hur turistrådet arbetar med stöd till små och medelstora aktörer och hur detta kan kopplas till Prismasamverkan.
  • Johan Graffman, har under våren gjort en förstudie om hembygdsturism för Sveriges Hembygdsförbund och presenterade resultatet av denna.
  • Marianne Gillberg Wallner, berättade hur föreningen Lahälla Knottfabrik bildats och hur de genom samverkan med Lysekils kommun håller på att bygga upp ett besöksmål kopplat till stenindustrin.
prismavg.se ›

Utbildningar inom Prisma

OBS! På grund av covid-19 är höstens resterande utbildningar framskjutna till våren. Kontakta gärna Elin Sörensson för mer information eller för individuell konsultation.

Vi erbjuder en rad utbildningar inom besöksutveckling och föreningsutveckling till föreningarna och organisationerna inom samverkan. Vi erbjuder både fysiska och digitala utbildningar, men även specialanpassade för just er om hela föreningen vill gå en utbildning eller om ni har något ämne ni vill arbeta mer med.

Just nu arbetar vi med att sätta ihop vårens program och tar gärna emot förslag på vad ni vill fördjupa er i.

Utbildningar hösten -2020 ›

Prismas mobilguide

Prisma erbjuder en mobilguide där ni själva lägger in berättelser kopplade till platsen.  Guidens syfte är att visa berättelser kopplat till geografiska platser på en karta och kan vara ett alternativ för besökare som kommer utanför ordinarie öppettider eller om besöksmålet sträcker sig över ett stort område.

Besökaren möts av en karta på platsen de befinner sig och kan där klicka på de olika punkterna för att läsa mer. Det går att se alla befintliga guider, men besökaren hamnar automatiskt på platsen de befinner sig tack vare GPS-funktionen i telefonen.
Mobilguiden ›

Prisma Västra Götaland är en samverkan mellan Förvaltningen för kulturutveckling, Innovatum, de kulturhistoriska museerna i Borås, Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns hembygdsförbund,  Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbund, Västergötlands hembygdsförbund, Landsarkivet/Riksarkivet, Maritimt i Väst samt NAV. Utöver dessa sker samverkan med ytterligare aktörer. Från och med 2017 har parterna kommit överens om en fortsatt långsiktig samverkan kring Prisma Västra Götaland.