Rymdstartupen Vultus på 33-listan igen!

  • 11 september, 2020

  • Startup

  • Startup

Vultus

Vultus digitaliserar jordbruket med hjälp av satellitbilder. För andra året i rad hamnar de nu på 33-listan över landets mest lovande techstartups.

Vultus har utvecklat ett verktyg som kan minska användningen av konstgödsel med 30 procent – och samtidigt öka lantbrukens produktivitet. Verktyget samlar in satellitdata som visar hur odlingsfälten mår. Informationen analyseras sedan med hjälp av AI som genererar rekommendationer för hur gödsel ska spridas.

För andra året i rad hamnar Vultus nu på NyTekniks 33-lista. Årligen utser listan landets 33 mest lovande och innovativa teknikstartups som kan förändra de branscher de arbetar inom och som har en internationell potential – bolag som är morgondagens teknikstjärnor. Totalt har 300 nominerade bolag granskats.

Vultus har tidigare varit en del av rymdinkubatorn ESA-BIC vid Innovatum Startup. Att bolaget klassas som en såkallad rymdstartup beror just på att deras tjänst bygger på satellitdata från rymden.

NyTekniks motivering:

Vultus: Dataanalys stöttar jordbruket
Vultus hade redan för ett år sedan fått i gång försäljningen för sin mjukvara som hjälper lantbrukare att bättre planera för gödsling. Under året som gått har flera nya datakällor lagts till i analysen, vilket innebär att rekommendationerna blir mer träffsäkra.

Vultus deltar i ett stort EU-projekt som ger viktiga forskningssamarbeten i Europa. Produktutvecklingen handlar om rekommendationer för svampbekämpning och bevattning. Vultus finns i dag i sju länder, med nio olika partner, och används på totalt 500 000 hektar åkermark.

KORTFAKTA VULTUS

Gör: Mjukvara för smartare lantbruk.
Grundare: Robert Schmitt, Kun Luo och Ophir Mubarik.
Startår: 2016.
Riskkapital totalt: 20 miljoner kronor.
Huvudägare: Grundarna, Norrsken, Almi Invest, Almi Invest Greentech, Rockstart Agrifood.
År på 33-listan: 2019 och 2020.

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

För andra året i rad hamnar Vultus på 33-listan över landets mest lovande techstartups.