Så ska människa och robot arbeta tillsammans

  • 19 april, 2017

  • Produktionstekniskt centrum

  • Projekt

Nytt labb för test och utveckling av automatiseringsutrustning ska etableras vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) på Innovatum. Här ska robotar och människor arbeta tillsammans för att stärka den västsvenska industrin.

Laboratoriet kommer innehålla modern automationsutrustning som kan möta krav både från större som mindre företag. Detta görs genom att komplettera den nuvarande utrustningen på PTC.

Projektet som heter Demonstrationsmiljö för Flexibel och Innovativ Automation syftar till att etablera en nationell resurs för flexibel och innovativ automation i Västsverige. I praktiken handlar det om hur robotar ska samverka med människor och hur de ska kunna arbeta tillsammans på ett säkert och effektivt sätt i produktionsmiljön. Men också hur ny teknik och digitala processer ska kunna bidra till att effektivisera produktionen.

– Den nya tekniken ger människor större möjligheter att påverka och förbättra sin egen arbetsmiljö. Genom att man själv kan utforma och förändra robotsystemen snabbt och enkelt blir arbetsmiljön bättre, produktionen blir effektivare och det blir roligare att gå till jobbet, säger Tommy Christensen, verksamhetsledare på PTC.

– Vi har en dialog med ett stort antal företag som är mycket intresserade av att ta del av teknikutvecklingen genom detta projektet.

Högskolan Väst har tillsammans med Innovatum och Swerea erhållit cirka 10 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Tillväxtverket. Projektet startade den 1 februari i år och pågår fram till 31 maj 2020.

Robotcell

Produktionstekniskt Centrum (PTC)

Här möts industri och akademi i unika samarbeten och spännande utvecklings- och forskningsprojekt. PTC är öppet för alla små och stora företag, organisationer och individer.

Hit kan du som företagare vända dig för att få mer effekt i ditt företags utvecklingsarbete. Här finns metoder för samverkan och en utrustningspark i världsklass.

Mer om Produktionstekniskt centrum ›

Inga aktiviteter för tillfället...