Samarbete lägger grunden till fossilfri förskola

  • 15 februari, 2019

  • Projektarena

Carina och Fredrik

Carina Nowak från Business Region Göteborg och Fredrik Grund från Innovatum samarbetar i det internationella projektet Northern Connections.

Hoppet är en unik förskola i Göteborg, med målet att bli så fossilfri som möjligt. Nu ska projektet Northern Connections hitta innovativa företag från ett flertal länder som kan bidra med hållbara lösningar till material och byggprocess.

Att bygga en förskola helt fossilfritt har sina utmaningar. Det är något som uppdragsgivaren, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, är väl medveten om.

– De går verkligen steget längre än de flesta. Här ställs frågor som: Har träden till byggvirket tagits ner på ett fossilfritt sätt och även transporterats fossilfritt till byggarbetsplatsen? och så vidare, säger Fredrik Grund, projektledare från Innovatum.

För att hitta dessa nytänkande, innovativa leverantörer har Northern Connections klivit in för att bistå med sina resurser och nätverk. Aktiva parter från svensk sida är Business Region Göteborg, Innovatum i Trollhättan och Sustainable Business Hub i Malmö.

Samarbete över gränserna

Projektet är treårigt, EU-finansierat, och samordnar totalt sju länder samt 21 kluster, företag, städer och regioner kring Nordsjön. Målet med projektet är att få fler företag att delta i och stärka innovationssamarbeten över nationsgränserna inom hållbara lösningar.

En viktig del i Northern Connections handlar om att under 2018 och 2019 ta fram verkliga utmaningar, så kallade Living Labs, som kräver hållbara lösningar från varje deltagande land eller region. Nu i vår, närmare bestämt den 8 maj i Göteborg, är det Sveriges tur. Då riktas blickarna mot förskolan Hoppet som valts ut som Sveriges utmaning.

– Vi har nyligen öppnat anmälan där vi söker företag som kan presentera de bästa lösningarna inom fossilfritt eller klimatneutralt byggande. Det handlar om två spår: Dels material, dels själva byggfasen, förklarar Carina Nowak, projektledare från Business Region Göteborg som ansvarar för hela arrangemanget den 8 maj.

Ska hitta bästa lösningarna

– Efter att anmälan stängs i mitten av mars inleds en urvalsprocess där vi väljer ut de företag som bäst matchar behoven. De utvalda företagen får sedan komma och presentera sina lösningar under eventet i Göteborg, fortsätter hon.

Carina Nowak betonar att det finns mycket att vinna för de som deltar och blir utvalda. Det är en chans för små företag, som annars kanske inte har tillräckliga muskler att vara med i liknande sammanhang, att visa upp sig.

– Här finns goda möjligheter att hitta samverkan med andra bolag från andra länder och regioner, där man tillsammans kan bli mer kraftfulla och starka, få sin affärsidé att lyfta och vem vet – kanske få ett skarpt uppdrag i Hoppet eller andra kommande byggprojekt i Göteborg? säger hon.

Del i större satsning

Förskolan Hoppet är nämligen ett första projekt i en betydligt större satsning av Göteborgs Stad som är kopplad till stadens klimatstrategi. Hoppet är tänkt att bli en föregångare som driver på omställningen till ett framtida hållbart samhällsbyggande.

Med anledning av detta kommer även ett flertal representanter från byggbranschen, politiker och andra viktiga aktörer att vara på plats den 8 maj för att dels presentera sina egna projekt, dels få ta del av de innovativa lösningar som företagen kommer att erbjuda.

– Uppdragsgivarens vision, att det ska vara hållbart i hela kedjan, gör mig djupt imponerad. Det innebär att endast de leverantörer som är beredda att gå hela vägen blir intressanta. Därför blir det väldigt spännande att se vad vi får in för lösningar, avslutar Fredrik Grund från Innovatum.

Kort om Hoppet

Förskolan Hoppet i Göteborg är Sveriges första fossilfria byggprojekt. Nu i höst planeras byggstarten. Målet är att bygga en förskola som så långt det är möjligt åstadkommits med fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift. Hoppet är tänkt att stå klar för inflyttning 2021.

Vad är Living Lab?

Living Lab är ett forsknings- och innovationskoncept som enkelt uttryckt handlar om att i verklig miljö och under verkliga omständigheter utveckla, testa, implementera och utvärdera innovativa lösningar i samverkan mellan forskning, offentliga och privata aktörer.

Tillvägagångssättet gör det samtidigt möjligt för alla berörda aktörer att överväga produktens/tjänstens utveckling och uppskalning hos de potentiella användarna.

Vill du vara med?

Vill ditt företag vara med och presentera lösningar inom fossilfritt eller klimatneutralt byggande i Living Lab Hoppet, 8 maj 2019? Kontakta gärna:

Carina Nowak, Business Region Göteborg

Fredrik Grund, Innovatum Projektarena

Inbjudan Living Lab Hoppet ›Program Living Lab Hoppet 8 maj ›Om Northern Connections ›