Lyckad samverkansdag för Prisma Västra Götaland

  • 9 november, 2017

  • Kulturarv och samhälle

I början på oktober var det återigen dags för den årliga samverkansdagen mellan ideella organisationer och offentlig verksamhet i samverkan Prisma Västra Götaland. 45 deltagare från olika föreningar och organisationer samtalade bland annat kring vilken betydelse industrisamhällets kulturarv kan ha i samhället och för den enskilda människan.

Deltagarna fick tillfälle att diskutera utmaningar och möjligheter som en samverkan mellan offentliga och ideella aktörer har, samt lyssna på presentationer om bland annat besöksmålsutveckling och samverkan i civilsamhället.

Efter lunch genomfördes tre olika workshops med teman ”att berätta sin historia”, ”besöksmålsutveckling” samt ”gemensamma programaktiviteter” En kort sammanfattning av dessa energifulla samtal visade att det finns ett antal gemensamma utmaningar.

När det gäller besöksmålsutveckling diskuterades marknadsföring och hur når vi olika målgrupper, kvalitet på guidningar och hur vi förmedlar våra verksamheter när vi är på andra platser och arrangemang.

Under gemensamma aktiviteter framkom ett antal planerade aktiviteter där samverkan är av stor betydelse och där många aktörer kan medverka, bidra till attraktivitet och visa upp sin verksamhet. Bland aktiviteterna finns Vänerneskadern 2018, en eskaderseglats till olika hamnar i Vänern, Arbetslivsmuseernas dag i Håverud, i anslutning till Dalslands kanal 150 år och Arkivåret 2018.

Gällande att berätta historier fick deltagarna redogöra för och utveckla sina intryck av just berättande. Här berördes bland annat berättarteknik, i vilka beståndsdelar en berättelse kan vara uppbyggd i och vad man ska tänka på i olika former av berättande sett till mediet berättelsen förmedlas genom. Genom en blandning av individuell och gruppvis diskussion, täcktes flera infallsvinklar på berättande in.

Diskussionerna och resultaten av samverkansdagen kommer vara en av grunderna för den verksamhetsplan som tas fram för Prisma Västra Götaland 2018.

Samverkansdagen ägde rum på Innovatum och Saab Car Museum i Trollhättan och arrangerades av Prisma Västra Götaland, som består NAV, Hembygdsförbunden i Västra Götaland, Maritimt i Väst, Västarvet, Innovatum, Göteborgs stad kulturförvaltningen, De kulturhistoriska museerna i Borås och Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.

prisma