Ny satsning på västsvenska animationsföretag

  • 23 juni, 2020

  • Projektarena

Trollywood Animation Business

I höst drar projektet Trollywood Animation Business igång. Målet är att stärka de västsvenska animationsföretagen genom ett flertal olika insatser.

– Det har bland annat efterfrågats en svensk mötesplats för animationsbranschen, ökad internationell samverkan och kompetensutveckling. Dessa behov vill Trollywood Animation Business uppfylla genom att arbeta med internationalisering och affärs- och kompetensutveckling, säger innovationsledaren inom kreativa näringar, Lennart Walldén.

 

Festival och bootcamp

Innovatum, Trollhättans Stad och Högskolan Väst har under flera år arbetat för att Trollhättan ska bli en knutpunkt för svensk animation. Idag finns både en välbesökt animationsfestival och ett bootcamp för talangutveckling. I takt med att animationsverksamheten i regionen har utvecklats har man upptäckt ytterligare behov som man nu vill försöka möta för en fortsatt god utveckling.

– På lång sikt hoppas vi att projektet ska bidra till att det blir lättare att starta nya företag och skapa arbetstillfällen inom detta område tack vare den regionala knutpunkt som utvecklas i Trollhättan.

 

Extra stöd i pandemitider

Projektet Trollywood Animation Business har beviljats 540 000 av Västra Götalandsregionens program för kulturella och kreativa näringar.  Programmet har förstärkts mot bakgrund av att många kulturföretagare drabbats hårt av pandemin och delar i år ut totalt ut 8,5 miljoner till 13 organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer om projektet här ›