Spännande seminarium om industriell visionteknik

 • 15 juni, 2017

 • Produktionstekniskt centrum

 • Projekt

Visionteknik blir en allt vanligare del i automationssystemen. Teknikutvecklingen möjliggör ökad funktionalitet till allt lägre kostnad vilket gör tekniken allt mer intressant. Industriella tillämpningar inom kvalitet, produktionsteknik och logistik växer stadigt.

Vår målsättning med seminariet var att förmedla kunskaper om visionsystemens funktionalitet och ge exempel på praktiska tillämpningar. Den konkreta nyttan hoppas vi blir ett ökat intresse för området och en bättre beställarkompetens som i sin tur leder till fler lyckade installationer på våra industriföretag.

Hjälp med kunskapandet fick vi denna gång av Erik Danauskis Elektroautomatik, Thomas Pettersson och Jonas Lindgårde från IFM och Anders Mejlvang från Micro-Epsilon Sensotest. Anton Bergqvist och Andreas Wellme från Högskolan Väst visade upp sitt examensarbete inom Visionteknik.

Vad är industriell Visionteknik?

Den korta versionen. Industrivision eller på engelska machine vision, handlar om seende system. En bildsensor fångar en bild av ett objekt, ofta produkten eller en del av produkten vi tillverkar. Bildsensorn sitter vanligtvis i någon typ av kamera. Objektets avbildning, är-värdet, jämförs sedan med objektets förväntade avbildning bör-värdet. Resultatet av den datoriserade bildanalysen används sedan för att styra de följande stegen i processen. Kan vara för att styra tillverkningsprocessen, för att välja, plocka, sortera, eller som ett steg i kvalitetskontrollen.

Erik föreläser_ IMG_9958

Erik Danauskis från Elektroautomatik ger oss alla en duvning i visionteori :)

IMG_0023

Våra externa föreläsare. Fr v Jonas Lindgårde, Anders Mejlvang, Thomas Pettersson och Erik Danauskis

50 personer från 20-talet företag/arbetsplatser i vår region tog del av seminariet. Upplägget var en mix av föreläsningar, demopass och interaktiva inslag där vi tillsammans med deltagarna diskuterade erfarenheter, behov och möjligheter kopplat till nyttjandet av visionteknik på företagen.

Visionsystem i industrin – hur fungerar det egentligen?

Erik Danauskis från Elektroautomatik inledde med ett teoripass runt visionsystemens uppbyggnad och funktion. Visionsystem är avancerade och det finns många olika lösningar att välja på beroende på vilket arbete systemet ska utföra.

 • På sensorsidan finns optiska lösningar (kameror) men också tekniker där man använder laserscanners.
 • Vid kameralösningar är belysningsteknik, val av optik och kamerans inställningar avgörande faktorer för systemets funktion.
 • Systemmässigt kan vi välja PC-baserade visionsystem uppbyggda av separata komponenter. Men vi kan också gå på ”stand alone” lösningar som smartkameror eller intelligenta visionsensorer. Vilket vi väljer beror mest på den prestanda och noggrannhet vi kräver av systemet. Behovet av 2D- eller 3D-funktionalitet är också en viktig påverkansfaktor för lösningen.
 • Enklare visionsystem kostar från 20 ksek. Behöver vi PC-baserade system startar vi från 50 ksek, men de kan också bli mycket dyra.

Intressanta demonstrationer

Vi delade in deltagarna i mindre grupper för kortare demopass i speedating-format. Nedan och i bildspelet kan du se och läsa mer detta.

IFM visar smartkameralösning

Jonas och Thomas hade med sig en 3D-smartkamera som skapar ett punktmoln för att avbilda objektet. De visade funktionen i ett par appar som kan konfigureras för olika ändamål. Exempelvis kan man kontrollera nivåer, olika mått eller att man fyllt en förpackning med rätt antal produkter.
Vad vi förstår en mycket kompetent och enkel lösning. Kameran kostar ca 20 ksek.

Examensarbete Visionteknik

Anton och Andreas har gjort ett exjobb där de tittat på visionlösningar för att säkra korrekt montering av en produkt hos företaget TYRI.
De hade satt upp en demonstrator för visning och vi fick höra om vilka slutsatser de dragit i sin rapport

Ljussättningens betydelse för säker funktion

Erik Danauskis visade hur ljussättningen påverkar visionsystemens funktion och tillförlitlighet. Det kan handla om att eliminera påverkan av omgivande ljuset i lokalen, om att förstärka kontrasten genom att skapa silhuetteffekter, att dämpa eller framhäva reflektioner, eller att jobba olika filter, färgade, polariserade, …

Att använda Laserscanners i visionlösningen

Anders Mejlvang visade hur en laserscanner kan vara ett alternativ till en kamera med bildsensor i visionlösningen. Mätning kan ske i 2D och 3D. Tekniken brukar kallas Laser Linje Triangulering….

Mätning med laserscanners är robust mot problem och störningsfaktorer kopplat till omgivande ljus.

Erbjudandet från PTC och högskolan Väst

Tommy Christensen berättade om Produktionstekniskt centrum, PTC, en viktig samverkansarena där vi bland annat möjliggör möten mellan industri, teknikföretag, institut och akademi. Seminariet här är ett gott exempel på detta. Läs mer om PTC på vår web!

Morgan Nilsen och Bo Svensson från högskolan Väst presenterade högskolans erbjudande, där industrin kan delta i forskningsprojekt, anställa Co-op studenter eller ta hjälp från elever i examensarbeten. Specifikt är Miljö-FIA ett spännande projekt där vi välkomnar företagens deltagande.

Sedan seminariet har högskolan Väst fått beslut på att med start 2018 ”etablera en KK-miljö med inriktning mot produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande (AIL) med relevans för tillverkande industri i Sverige.” Detta blir kanon och du läsa mera här.

Huvudparter PTC

Produktionstekniskt centrum, PTC är en samverkansarena för utveckling av tillverkningsmetoder och produktionsteknik. Arenan drivs gemensamt av huvudparterna Innovatum, Högskolan Väst, GKN Aerospace och Swerea IVF

En gemensam diskussion avslutade seminariet

Vi avslutade seminariet med en gemensam diskussion om hur företagen ser på och använder Visionteknik just idag. Input till diskussionen hämtades från en Mentimeteromröstning där deltagarna fick rösta på olika alternativ under 4 olika frågeställningar kopplade till Visionteknik.

Resultaten ser du i bildspelet nedan. Vår slutsats är att kompetensfrågan ute på företagen är en nyckelfråga. Vi ser också att intresset är stort för fler aktiviteter på området. Tillsammans med enkätsvaren som summerade dagen har vi nu fått mycket input för kommande aktiviteter.

Våra nästa steg

Rent konkret jobbar vi för att nedanstående inträffar

 • Intresse och behov av kompetensutveckling inom visionteknik är stort. Hos Elektroautomatik finns ett par utbildningar att välja på. Besök gärna deras web och läs om alternativen där
 • Nätverkan företag emellan är efterfrågat och så även studiebesök. Vi ser att erfarenhetsdelning är bra för inspiration och snabb egen utveckling. Vi jobbar med att erbjuda ett alternativ här.
 • Under hösten vill vi ge möjligheten till ett projektarbete, där högskolans elever får prova ut en visionlösning som ett praktikfall hos något företag i regionen. Hör av dig om intressant för Er!
 • Möjligheten att ta del av högskolans erbjudanden som examensarbeten och medverkan i olika projekt finns alltid.
 • Slutligen, kontakta gärna seminariets föreläsare om du vill veta mer om den teknik och de lösningar de erbjuder.

Med detta tackar vi deltagare och föreläsare för en lyckad eftermiddag. Vi återkommer med nya aktiviteter på vår web, bevaka vårt kalendarium. Öppet för ny input är det alltid, kontakta oss gärna!