SMART Ocean – tar tillvara på havets möjligheter

  • 3 juli, 2018

  • Projekt

underwater-2615376_1920

Världens hav står inför många utmaningar, men det finns också stora möjligheter att nyttja de marina resurserna på ett bättre sätt än idag och samtidigt skapa hållbara lösningar för framtiden. Det tar initiativet SMART Ocean fasta på.

– Framtidens innovationer finns i havet eller skapas med hjälp av havet. Alger till exempel är en resurs med många tillämpningar. De växer väldigt bra i våra vatten och kan bli såväl näringsriktig mat som råvara i fordonsbränsle, hälsoprodukter och alternativ till plast, säger Lillemor Lindberg, projektledare på Innovatum.

Smart Ocean samlar flera aktörer inom västsvenskt näringsliv, akademi, innovation och offentlig sektor. Målsättningen är att initiera, driva och samordna forsknings- och innovationsprojekt med fokus på havets möjligheter.

– Det är en bransch som inte haft samma innovationsstöd som många andra i vår region, men det händer mycket hos många intressanta bolag. Kan vi ta tillvara på de idéerna, så kan vi få en bra utväxling, säger Lillemor Lindberg.

Starka aktörer i Västra Götaland

Västra Götaland ligger långt framme i arbetet med att samordna marina och maritima frågor och regionutvecklingsdirektör Helena L Nilsson tror att det starka engagemanget och den etablerade samverkan skapar goda förutsättningar för det fortsatta utvecklingsarbetet.

– Här finns drivkrafterna, kunskaperna, aktörerna och ledarskapet som kan flytta fram Sveriges position på de här områdena, säger hon.

Kraftsamling kring blå tillväxt

Blå tillväxt och hållbar marin utveckling är fokusområden på såväl internationell som nationell och regional nivå. För att lyckas genomföra de mål och visioner som finns behöver man knyta ihop och kraftsamla kring forskning, entreprenörskap och innovationssystem. Därför skickas i dagarna en ansökan om långsiktig finansiering av Smart Ocean till Vinnova.

– Får vi ansökan beviljad skulle det öka styrkan i vårt gemensamma arbete för att förverkliga ökad blå tillväxt i regionen, men också i hela landet och internationellt, säger Lillemor Lindberg.

lillemor

Lillemor Lindberg, projektledare på Innovatums Projektarena och en av de som nu driver initiativet SMART Ocean.

Om Smart Ocean

Innovationsinitiativet SMART Ocean ska knyta ihop forskning, innovation, entreprenörskap, samhällsplanering till en långsiktig hållbar tillväxt med fokus på Sustainable Marine Aquaculture & Renewable Technology, dvs vattenbruk och livsmedel samt marin energi och teknik.

Målsättningen är att SMART Ocean ska bli en nationell och internationell utvecklingsnod för forskning och innovation för hållbar blå tillväxt. Navet utgörs av Kristinebergs forskningsstation som utvecklas till Centrum för marin forskning och innovation inom ett redan etablerat samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Lysekils kommun. Men många andra aktörer, däribland Innovatum, ingår i initiativet.

Västra Götalandsregionens utvecklingsnämnd har valt att stödja SMART Ocean i ansökningsprocessen för Vinnovas Vinnväxt 2019 som ger finansiering till långsiktiga innovationsinitiativ.