Wargön Innovation testar ny sorteringsteknologi för textil

  • 17 januari, 2018

  • Projektarena

  • Wargön Innovation

Varje person slänger i snitt åtta kilo textilier i avfallspåsen varje år. Därför pågår många initiativ för att förbättra återvinningen av uttjänta textilier. Under januari och februari genomför Wargön Innovation steg två i sin ”Sorteringspilot”.

I den nya upplagan av ”Sorteringspiloten” har Wargön Innovation haft stor hjälp av hushållen i Vargön som bidragit med uttjänta textilier till försöket. När de ideella organisationerna Emmaus och Röda korset har sorterat ut det som går att sälja som second hand ska övrigt material sorteras upp. Den här gången med hjälp av en sorteringsmaskin som kan avgöra vilken typ av fibrer som finns i textilierna.

– Maskinen kan sortera på fiberkomposition, till exempel om det är femtio procent polyester och femtio procent bomull, berättar Joel Arnoldsson, affärsutvecklare på Wargön Innovation.

Sorterade textilier får ny användning

Målsättningen är att sortera allt material i minst 20-40 olika fraktioner, såsom bomull, polyester, ull, viskos och blandningar av olika slag (det finns massor av blandningar). De sorterade textilierna går därefter till Wargön Innovations samverkanspartner Swerea IVF som i sin tur kommer att använda det i sina olika projekt där de söker nya tillämpningar av uttjänt textil.

Ökande intresse för återvunnet

Det finns idag ingen storskalig och automatiserad anläggning i världen som sorterar uttjänt textil per materialkategori (bomull, polyester, ull mm). Det är det Wargön Innovation vill bidra med att skapa förutsättningar för. Det finns ett stort och växande intresse för att använda återvunna textilfibrer. Därför bedrivs också många projekt som syftar till att hitta lösningar. Wargön Innovation och forskningsinstitutet Swerea IVF är två mycket aktiva aktörer inom området och vi samarbetar genom projekten:

  • Wargön Innovations projekt ”Sorteringspiloten” – Sortering av textil, förutsättningar för sorteringsanläggning
  • Swerea IVFs projekt ”Testbädd för textilåtervinning” – utvecklingsprojekt tillsammans med framtida kunder av textilfraktioner, som i detta fall erhålls från Wargön Innovations Sorteringspilot-projekt.
Textil från insamling till sorteringspiloten

Hushåll i Vargön bidrog med många kassar uttjänta textilier som ska användas i sorteringspiloten där ny automatisk sorteringsteknik testas.

Här berättar Wargön Innovations affärsutvecklare Joel Arnoldsson om sorteringspiloten som pågår under januari och februari 2018.

Mer om projektet Sorteringspilot ›
wargon_logotyp

Innovatum är huvudman för projektet Wargön Innovation som innehåller en rad projekt.

Wargön Innovation finansieras av Tillväxtverket (EU:s regionalfonder) tillsammans med Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen.

Mer om projektet kan du läsa på wargoninnovation.se»