Startups genererade 889 miljoner tillbaka till samhället

  • 28 april, 2019

  • Startup

Innovatum utsida

Skattefinansierade insatser för att hjälpa startupföretag att växa ger god avkastning. Det visar siffror från Innovatum Startup. På 13 år har startupbolagen som utvecklats i inkubatorn bidragit med 889 miljoner kronor till samhället.

Innovatum Startup är en av åtta företagsinkubatorer i Västra Götaland som finansieras av offentliga medel. Färska siffror visar att varje skattekrona som investerats i Innovatum Startups verksamhet gett tretton kronor tillbaka till samhället genom startupbolagens tillväxt. Det innebär skatteintäkter till samhället på drygt 889 miljoner under tretton år.

– Det är glädjande siffror att kunna visa upp! Vi pratar ofta om de många positiva värden som inkubation för startupföretag innebär. Men inspiration, innovation, utveckling och transformation är svårare att mäta i siffor. Därför är det väldigt spännande att nu ha konkreta siffror på långsiktiga effekter också, säger Jesper Strömqvist, verksamhetschef för Innovatum Startup.

Ett 40-tal offentligt finansierade inkubatorer i Sverige
I Sverige finns ett 40-tal offentligt finansierade inkubatorer som stöttar personer med innovativa affärsidéer. Företagen får intensivt kompetensstöd under de första avgörande faserna av resan, som ofta är förknippade med stora utmaningar och höga risker.

– Inkubatorernas roll är att stötta innovation och tillväxt i de första stegen av företagens utveckling. Men det är också väldigt viktigt med andra insatser när företagen växer. Det svenska innovationssystemet skapar tillsammans förutsättningar att stötta framtidens hållbara tillväxtföretag, fortsätter Jesper.

Flera viktiga innovationer sprungna ur Innovatum Startup
Innovatum Startup har sedan 2003 stöttat över 140 startups. Bland företagen finns Equilab som utvecklat en app för ryttare världen över. Swedspot som driver utvecklingen framåt inom tjänster för uppkopplade bilar. FlyPulse som skapar autonoma drönarsystem som bland annat används för att automatisera övervakningsarbetet på flygplatser, transportera t.ex. hjärtstartare till svåråtkomliga platser och hjälpa räddningstjänsten med överblick av skadeplats.

– Blandningen av företag, entreprenörer och innovationer är väldigt spännande. Det skapar en otrolig energi och kraft från Västsverige i världen, avslutar Jesper.

Jesper_liten

FAKTA INNOVATUM STARTUP

Innovatum Startup är en del av Innovatum Science Park. Innovatum Startup erbjuder ett inkubatorprogram som löper upp till tre år där innovativa startupbolag ges förutsättningar för intensiv affärsutveckling, hitta kapital och internationalisera. Tillsammans med Arctic Business Incubator i Luleå och Uppsala Innovation Centre driver de också rymdinkubatorn ESA-BIC på uppdrag av Rymdstyrelsen och Europeen Space Agency. Företagen som ansöker till Innovatum Startup kommer från olika delar av Västsverige. Majoriteten är från området Fyrbodal (14 kommuner mellan Orust i syd till Strömstad i norr). För rymdbolagen är upptagningsområdet hela Södra Sverige.

Finansiärer: Basfinansiering via Västra Götalandsregionen, Trollhättans stad, Fyrbodals kommunalförbund,. Finansiering för specifika utvecklingsinsatser finns även genom projekt genom exempelvis Tillväxtverket, Vinnova och Interreg.

SÅ RÄKNADES SIFFRORNA UT

Siffrorna har sammanställts utifrån de offentliga uppgifter som bolagen kopplade till Innovatum Startup har lämnat i form av årsredovisning och rapportering. Mätperioden är 2005-2017. Företagen som mäts är de som varit i inkubation och fortsätter, samt företag som inkuberas för tillfället. Uträkning för skatt avser bolagsskatt, sociala avgifter på lön och de anställdas inkomstskatt. Beloppet har sedan satts i relation till den offentliga finansiering som Innovatum Startup har erhållit under perioden.

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

På 13 år har startupenbolagen som utvecklats hos Innovatum Startup bidragit med 889 miljoner kronor till samhället.