Självkörande fordon i fokus för studieresa från Trollhättan

  • 5 april, 2019

  • Projektarena

tempe

Ollie, 3-printad självkörande buss, i Arizona, USA. Nyligen återvände representanter från näringsliv, Högskolan Väst, Trollhättans stad och Innovatum efter en studieresa som kretsade kring möjligheterna med självkörande fordon.

Näringslivet, Högskolan Väst, Innovatum och Trollhättans Stad var häromveckan på en gemensam studieresa till Tempe, Arizona, arrangerad av Trollhättans Stad och Innovatum. Syftet var att omvärldsbevaka inom området automotive, där Arizona kommit långt, inte minst när det gäller självkörande fordon.

Delstaten ligger i framkant när det gäller självkörande fordon där exempelvis lagstiftningen anpassats för att öppna upp för självkörande fordon i den vanliga trafikmiljön. Där finns också en väl etablerad samverkan mellan akademi, samhälle och näringsliv.

Trollhättans Stad har sedan mer än tio år haft kontakter med Tempe, Arizona som numera är en vänort, liksom kontakter med Svensk-Amerikanska handelskammaren. Därför var det naturligt att använda kontakterna i Arizona för att organisera en gemensam inspirations- och studieresa för det lokala näringslivet och andra aktörer.

3D-printad buss på programmet

På programmet, som tagits fram om Svensk-amerikanska handelskammaren, stod bland annat besök hos Arizona State University, delstatens myndigheter, ett testområde för framtidens fordon, provåkning av en 3D-printad självkörande buss och träffar med flera företag under det fyra dagar långa besöket.
– Vi är mycket nöjda med innehållet under resan och ser att den har gett mycket kunskap och en nyttig omvärldsbevakning, men också möjligheter till samverkan som kommer att stärka det lokala näringslivet. Vi i Trollhättans Stad har också mycket vi kan ta med oss i hur vi bygger staden för framtiden och ger företagen rätt förutsättningar för att utvecklas, beskriver Livio Benedetto på näringslivsenheten på Trollhättans Stad.

Inspiration och samverkan för fler jobb

Överlag har de olika aktörerna gett högt betyg åt resan och innehållet under dagarna. Många har också uppskattat dialogen mellan de olika svenska aktörerna, att mötas på ett informellt sätt ger nya perspektiv och idéer som sår frön till framtida samarbeten. Ett av företagen som var med på resan är T Engineering:
– Resan var viktig och gav oss väldigt mycket inspiration! Vi ser flera möjliga samarbeten, både med de företag vi träffade i Arizona, och de andra aktörerna i Trollhättan, som Högskolan Väst. Jag ser mycket som vi kan ta med oss till Sverige, exempelvis hur vi som företag och myndigheter som Trollhättans Stad kan arbeta tillsammans för att ta nästa kliv inom självkörande fordon. Med gemensamma krafter kan vi skapa fler jobb och stärka näringslivet i vårt område, berättar Dennis Kristensson, projektchef på T Engineering.

Idéfrön som växer på hemmaplan

Livia Norström är forskare på Högskolan Väst och har precis inlett ett forskningsprojekt som ska titta närmare på människors attityder till och acceptans av självkörande eldrivna fordon och till att dela bil med andra. Projektet kallat SESMA är finansierat av VINNOVA. Hon beskriver sina upplevelser av resan:
– Det var väldigt nyttigt för mig att få en överblick inom området, och se hur myndigheter och andra offentliga aktörer som polis och räddningstjänst, företag och universitet förhåller sig till införandet av den här typen av teknik. Även kontakterna med företagen i Trollhättan är värdefulla för min fortsatta forskning. Resan gav mig massor av inspiration och reflektioner på så många håll och kanter och jag är så sugen på att komma igång med arbetet ordentligt nu!

– Ett av de starkaste intrycken för min del var att se hur företag, universitet och samhället verkligen gjorde allt för att underlätta för varandra för att driva utvecklingen framåt. Nu behöver vi konkretisera hur vi ska gå vidare tillsammans för att få idéerna att växa vidare här hemma, kommenterar Rikard Pettersson, projektledare för hållbara transporter på Innovatum.

Rikard Pettersson om självkörande fordon

rikard

Rikard Pettersson är projektledare inom området hållbara transporter på Innovatum.

En av samhällsnyttorna med självkörande fordon är att de kan göra mobilitet tillgänglig för de som inte kan köra bil och de som inte har tillgång till kollektivtrafik. Det ger ökad flexibilitet gentemot kollektivtrafiktrafiken för handikappade, äldre och barn eller de som kan pendla och jobba i bilen.

 

Idag står våra bilar stilla, parkerade, 95 procent av tiden. Det kräver stora ytor och vi har städer med dyrbar mark där man skulle vilja bygga boenden och kontor istället. När man är och jobbar skulle bilarna kunna vara på andra uppdrag. Förmodligen också leda till att färre kommer behöva äga en egen bil.

 

Men, det finns också enorma utmaningar kring autonoma fordon, speciellt när de ska samexistera med fotgängare, cyklister och konventionella fordon. IT-säkerhet en annan utmaning. Det tvistas om antalet fordon verkligen minskar med den ökade bekvämlighet som autonoma fordon skulle kunna innebära. Därför blir det viktigt framöver att undersöka hur beteenden utvecklas i förhållande till fordonen.

 

I Phoenix, där vi var på studieresan, finns fortfarande en förare som backup ifall systemet strular. Polisen och räddningstjänsten är delaktiga i utvecklingen så de har bidragit till att skapa scenarier som ingenjörerna inte kan tänka på. Många olyckor beror på den de mänskliga faktorn, med autonoma fordon minimeras sådana, de får inte panik eller beter sig irrationellt. De tester som görs har gått bra hittills.

 

Etableringen av helt autonoma fordon i trafiken beräknas av många ligga minst 10 år bort i tid.