Teater på tåg av unga vid Munkedals jernväg

  • 11 juli, 2017

  • Kompetensväxling

  • Kulturarv och samhälle

Idén med att sätta upp teaterföreställningar har blivit verklighet på flera arbetslivsmuseer i regionen, bland annat i Smedjan på Innovatumområdet. Nu har det spridit sig till Munkedals jernväg där några ungdomar just nu håller på att improvisera fram en föreställning om Munkedals jernvägs historia.

Föreningen Munkedals Jernväg har i flera år velat ha igång en aktiv ungdomsverksamhet i anslutning till sin förening, denna sommar kan bli en start på det.

Ungdomar från trakten kommer att ge en kort inblick i historien för de som besöker föreningen i sommar, bland annat genom att berätta om järnvägens framväxt under slutet på 1800-talet och behovet av bruket i Munkedal. Kommunen har anställt två unga för att ihop med en teaterledare från Innovatums Komptensväxlingsprojekt samt ideella ungdomar ska improvisera fram en föreställning.

Skapar föreställning på 10 dagar

Uppstarten skedde tidigare i veckan där de fick besöka Munkedals jernväg och bland annat åka dressin längs banan, och med hjälp av kunskap de fått av bland annat entusiasten Björn Jacobssons historier och texter från museet ska de under ca 10 dagar skapa en egen föreställning.

Under järnvägens framväxt (ett gigantiskt nätverk som byggs upp) fanns det folk i Europa som trodde att man kunde bli galen av att ta sig fram på detta sätt, man upplevde stor fara. Under uppstartsmötet liknande ungdomarna liknade detta vid dagens rädsla för internet och den nya världen. Teatern kommer bli en upplevelse för besökarna som kommer till Munkedals jernväg och när de går därifrån kommer de bland annat få lärt sig vad en rallarsving är för något.

Ungdomarna har fått låna tidstypiska kläder från Odensåkers hembygdförening.

Teater även i Trollhättan

Teater med ungdomar pågår även just nu i smedjan på Innovatumområdet i Trollhättan. Föreställningen ”Glimtar från NOHAB:s historia” är nu inne på sin första spelvecka och ungdomarna börjar bli varma i kläderna. Under skapandeprocessen har ungdomarna fått ta del av NOHAB:s och Trollhättans historia, bland annat genom att träffa före detta arbetare som jobbat på NOHAB.

Speltider:

Se speltider för Munkedals jernväg på länken här.

Glimtar från NOHAB:s historia, spelas varje vardag i smedjan på Innovatum i Trollhättan kl. 11.30 och 14.00 till och med 18 juli.