Testers’ Day – med aktiv säkerhet i fokus

  • 18 maj, 2017

  • Projekt

Den 25 april anordnade AstaZero och Test Site Sweden West Testers’ Day på AstaZeros testanläggning utanför Borås. Denna dag innehöll både presentationer om nya testsystem med högre testkrav och demonstration av testutrustning.

Testers’ Day började med presentationer från Euro NCAP, Denso, Volvo Group och WSP, och dagen fortsatte sedan med olika utställningar och demonstrationer på testanläggningen.
Cirka 65 ingenjörer från många olika företag var på plats, angelägna om att få ny kunskap.

Presentationen av Aled Williams från Euro NCAP fokuserade på att fler test kommer att behövas och den aktiva säkerheten kommer från och med nu att vara i fokus. Några andra nyheter är att ett par scenarier ska testas i svagt ljus och att det ska finnas tre olika testscenarier för automatisk bromsning. Aled Williams avslutade sin presentation genom att säga:
Aktiv säkerhet har en stor potential och är inriktningen i färdplanen för 2020.

– Demonstrationerna är ett sätt att öka kunskapen och förståelsen för de utmaningar som ingenjörer står inför, kopplade till både nuvarande och framtida europeiska krav, säger Maria Kling, projektledare Testers’dag 2017.

Maria påtalar också att genom att utföra demos ges det möjligheter att få kunskap om den utveckling som sker inom området, provning av aktiv säkerhet.

Läs mer om NCaps nya bestämmelser ›
testers_day