Trä – ett uråldrigt material för framtiden

  • 15 november, 2019

  • Projektarena

”Välkänt. Väl beprövat. Uråldrigt. Och framtidens material.” Så börjar den korta film där vårt projekt Tillverka i trä är med på ett viktigt hörn. Filmen har tagits fram i samverkan med en lång rad aktörer.

Den röda tråden i filmen handlar om att lyfta fram att vi i vår region tänker nytt och hållbart kring trä. Vi har träråvaran och den industriella kompetensen och vi kan samarbeta. Och allt detta är vi med rätta stolta över!

Filmen har tagits fram på initiativ av Position Väst, Svinesundskommittén, Fyrbodals kommunalförbund och Östfolds fylkeskomune genom satsningen Rethinking Wood,och i nära samarbete med Innovatum, IUC Väst och Stenebyskolan.

Innehållet kopplar direkt till det Innovatumledda projektet Tillverka i trä. I ett par klipp i filmen syns miljöer från Produktionstekniskt centrum, där Högskolan Väst tittar på lösningar för en fönstermodul. Detta är platsen för en av test- och demomiljöerna som skapas inom projektet. I flera andra scener syns miljöer från Steneby som också är en viktig part, och där ytterligare en test- och demomiljö inriktad mot design och inredning kommer att byggas upp.

Kort om Tillverka i trä

Tillverka i trä pågår som projekt i tre år, 2019-2021. Under denna period arbetar vi i alla aktiviteter med såväl industriella träbyggnadsföretag som inredningsföretag och designers vilka är specialiserade mot trä.

Projektets mål och syfte är att gynna företagens utveckling mot en mer designorienterad och industrialiserad tillverkning i trä, samt att skapa nya affärsmöjligheter för restströmmar.

Vid projekttidens slut vill vi ha lagt en gedigen grund för ett bestående kompetenscentrum. Här kommer både konkreta nätverk med olika kompetenser, samt fysiska test- och demomiljöer att rymmas.

Läs mer om projektet ›

Projektparter Tillverka i trä:

Innovatum
Högskolan Väst
Göteborgs universitet
Stenebyskolan
Johanneberg Science Park
Fyrbodals kommunalförbund

Huvudfinansiärer:

EUlogo_v_RGB
VGR logo färg

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

Se filmen som hyllar trä som råvara, kopplat till den industriella kompetens som finns i vår region.