Tre frågor med Active Match

  • 21 augusti, 2018

  • Innovatum

  • Startup

  • Startup

sa-torrestad-e1535031350740

Active Match är bolaget från Vänersborg som blev en del av Innovatum Startup 2017. Här får du tre snabba frågor med grundaren Åsa Torrestad. 

1. Vad gör Active Match?
Active Match är en digital plattform som samlar och tillgängliggör hela det lokala föreningslivet för alla som vill hitta ett fritidsintresse och en meningsfull föreningsaktivitet att engagera sig i. Plattformen utnyttjar bilder, symboler samt den digitala teknikens alla möjligheter för översättning och god läsbarhet så att alla, oavsett tidigare kännedom om föreningslivet, läskunnighet och språkkunskaper ska ha möjlighet att utforska och hitta rätt i det lokala föreningslivet. Det gör Active Match till ett effektivt och enkelt verktyg som främjar social inkludering i ett aktivt och starkt civilsamhälle.

2. Vad har varit roligast vs. det mest utmanande i bolagsresan hittills?
Att lära känna alla andra företagen och alla idéer som ryms inom Inkubatorns väggar och att få vara del av ett sådant kreativt kunskapskluster.  Det är stort. Folk är så oerhört generösa med sina kompetenser och tankar. Det gör också  att jag tror på min egen förmåga så att man gör nya associationer och utvecklar nya spår, inspirerad av allt som försiggår och som blir möjligt runt om i huset. Folk lyckas ju här varje dag. Det är ett gott sällskap att vara i. Och att någon som både är kunnig och krävande förväntar sig att min idé blir affär, men också ger mig mod och stöd att lyckas.  Det gör mig löjligt stolt.

3. På vilket sätt har du fått hjälp av Innovatum Startup?
Jag har gått igenom min affärsidé och utvecklat den tillsammans med min coach, så att jag har kunnat definiera min produkt och marknad.

Jag har haft stor nytta av att kunna bolla mina tankar och av att kunna diskutera mina rädslor. Jag har tvingats göra och lära mig nya saker, se nya möjligheter och fått nya kontaktytor. Att vara del av inkubatorn verkar vara både en dörröppnare och en garant för att det jag har tänkt är vettigt och värt att satsa på. Jag har lång väg kvar men jag tror att jag vet ungefär vart jag ska, med vem och i vilken ordning. Och jag tror på att det är möjlig. Det är tack vare den här processen.